Helybenhagyta az SZTE EHÖK elnökét elmarasztaló fegyelmi határozatot a Csongrád Megyei Bíróság

2008.08.26.

Jogerős ítéletében helybenhagyta a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (SZTE EHÖK) elnöke ellen az egyetem által korábban hozott elmarasztaló fegyelmi határozatot kedden a Csongrád Megyei Bíróság.

A bíróság egyben az eljárási költségek megfizetésére kötelezte a pert kezdeményező Török Márkot, akinek az ítélet következtében két félévre fel kell függesztenie tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen.

Az ítélet szerint az SZTE EHÖK elnöke, Török Márk a Bölcsészettudományi Kar épületében 2007 nyarán a szükséges engedélyek és felhatalmazások nélkül rendelt el átalakításokat, ezeket szakszerűtlenül hajtották végre, életveszélyes helyzetet teremtve a helyiségekben.

A hallgató folyamatosan és nyíltan semmibe vette az SZTE Tanulmányi és Információs Központjának házirendjét, amikor többszöri figyelmeztetés ellenére is irodájában dohányzott.

Egy másik vádpont szerint a hallgató nem a törvényes úton, az egyesület közgyűlésének döntésével, hanem egy korábban odaítélt támogatás visszavonásával kívánta megváltoztatni az Universitas Sportklub elnökségének összetételét.

Török Márk közreműködött abban, hogy a Hallgatói Térítési és Juttatási Bizottság ne alakuljon meg, s így ne tudjon döntés hozni a szociális ösztöndíjak odaítélésének kritériumairól, melyekről végül az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat - szabályellenesen - önállóan határozott.

A határozat szerint Török Márk megkérdőjelezte az SZTE Hallgatói és Közkapcsolati igazgatójának egy egyetemi közalkalmazottal - az EHÖK-iroda vezetőjével - kapcsolatos felügyeleti jogát is.

Doblerné Alács Ágota bírónő indoklásában kifejtette: a felsőoktatási intézmény fegyelmi eljárása megfelelt a törvényi előírásoknak, a kiszabott büntetés pedig a cselekmények súlyának. Az ítélet ellen nincs lehetőség a fellebbezésre.

Az egyetemet képviselő Szabó Imre, a Jogi Kar dékánja a tárgyalást követően az MTI-nek elmondta: Török Márk a bírósági ítélet és a korábbi fegyelmi határozat szerint két félévig nem folytathatja tanulmányait az egyetemen, ezzel az EHÖK-elnöki teendőit is másnak kell ellátni, tehát az eljárási szabályok szerint új vezetőt kell választania a szervezetnek.

A fegyelmi eljárás 2007 novemberében kezdődött a hallgatói vezető ellen, majd a 2008 januárjában lezajlott másodfokú eljárás után került a Csongrád Megyei Bíróságra, ahol több alkalommal is elnapolták az ügyet.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
EGYETEM