A vízuminformációs rendszer a schengeni határellenőrzési kódexben

2008.09. 2. Jogi Fórum / Európai Parlamet Sajtószolgálat

Az EP kedden elfogadta a schengeni határellenőrzési kódex módosítását, hogy az megfeleljen a vízuminformációs rendszer előírásainak.

A parlament 567-75-49 arányban szavazta meg Mihael Brejc (néppárti, szlovén) jelentését, amely az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) schengeni határellenőrzési kódex keretében való alkalmazása miatti módosításáról szól.

A jogszabály célja, hogy a VIS használatának közös szabályozásával integrált uniós határigazgatási rendszert alakítsanak ki.

A parlament által javasolt módosítások szerint főszabályként "a VIS alkalmazásának a VIS-ben a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével történő szisztematikus keresést kell magában foglalnia". Azonban "az ilyen kereséseknek a határátkelőhelyeken való várakozás időtartamára gyakorolt lehetséges hatása miatt ettől eltérően, átmeneti időszakra, szigorúan meghatározott körülmények között, lehetővé kell tenni a VIS-ből való lekérdezést az ujjlenyomatok szisztematikus ellenőrzése nélkül is. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ezt az eltérést csak a feltételek maradéktalan fennállása esetén alkalmazzák, és hogy az eltérés alkalmazásának időtartamát és gyakoriságát a lehető legalacsonyabb szinten tartják az egyes határátkelőhelyeken".

A módosított szöveg szerint "minden olyan esetben, amikor a vízumbirtokos személyazonosságával és/vagy a vízum eredetiségével kapcsolatban bármilyen kétely merül fel, az adatokat szisztematikusan a vízumbélyeg számával és az ujjlenyomatok ellenőrzésével kell lekérni a vízuminformációs rendszerből".

Hegyi Gyula (szocialista) a parlamenti vitában azt mondta, szerencsétlen helyzet alakult ki a magyar-osztrák határon. "Az osztrák hatóságok sok tekintetben nem veszik figyelembe a schengeni rendszert: noha Magyarország közel egy éve része már Schengennek, útlevelet kérnek az átérkező magyaroktól, büntetést szabnak ki, amennyiben útlevéllel nem rendelkeznek" - mondta Hegyi. "Sajnos az is gyakorlat, hogy eddig létezett utakat lezárnak a határon azért, hogy a magyarok útlevél nélkül, a schengeni egyezményt kihasználva ne kelhessenek át rajtuk. Remélem, hogy mód nyílik arra is, hogy ezeket az osztrák részről történő visszaéléseket megszüntessük" - tette hozzá a képviselő.

Jelentéstevő: Mihael Brejc (EPP-ED, SL)

Jelentés: (A6-0208/2008) - A vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása

Javaslat: az Európai Parlament és a Tanács rendelete Az 562/2006/EK rendeletnek a vízuminformációs rendszer (VIS) Schengeni Határellenőrzési Kódex keretében való alkalmazása tekintetében történő módosításáról

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ
VÍZUM