Ász: Az ÁPV Zrt. 2007. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről

2008.09. 2. Jogi Fórum / Állsmi Számvevőszék

Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének megfelelően évente ellenőrzi az állam vállalkozói vagyonának alakulását, privatizációját és működését. A 2007. évi tevékenység ellenőrzése kiterjedt a társaság gazdálkodásának – a hozzárendelt és a saját vagyon alakulásának, az állami vagyon privatizációjának és működésének, valamint az állami vagyonról szóló törvény végrehajtásának – ellenőrzésére.

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. működése összességében összhangban volt a hozzárendelt vagyonra vonatkozó szabályozással, az igazgatóság működésében viszont folytonossági hiány alakult ki. A Társaság működése a vagyontörvény hatályba lépése után nem volt átlátható.

A hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok előző évhez viszonyítva jelentős eredményjavulást mutattak. A korábbi vagyonkezelési hiányosságok is szerepet játszottak abban, hogy a Budapest Airport Zrt.-nél és a Bábolna csoportnál továbbra is megoldatlanok a kialakult problémák. A Budapest Airport Zrt.-nél nem teljesültek a vagyonkezelési szerződésben foglalt feltételek. A Bábolna csoportnál a számonkérés hiánya, a piaci változásra nem megfelelően reagáló, egymásnak ellentmondó tulajdonosi és menedzsmenti intézkedések miatt tovább folytatódott a vagyon felélése.

A hozzárendelt vagyon értékesítésénél a MALÉV Zrt. esetében teljes körűen nem teljesült a privatizációval elérni kívánt cél. Az alacsony értékesítési ár ellenére az állami garanciás hitelek nem rendeződtek véglegesen, valamint a szerződésben vállalt feltételeket csak részben teljesítette a vevő. A Földhitel és Jelzálogbank Nyrt. értékesítése a korábbi bankprivatizációkhoz képest megfelelő és üzletileg sikeres volt. Kifogásolható azonban, hogy a bank jövőbe-ni szerepére átfogó felmérés nem készült, a gyorsított részvényértékesítést végző tanácsadó kiválasztása és a tranzakció nem volt átlátható, valamint az, hogy a „B” sorozatú részvények megvásárlásánál az ÁPV Zrt. nem érvényesítette teljes körűen az érdekeit.

A hozzárendelt vagyon értékesítésének előkészítése során a társaság jogi tanácsadói alkalmazási gyakorlata néhány esetben nem volt megfelelő. Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényben meghatározott ügyvédi tevékenységeken kívül a megkötött szerződésekben meghatározott szolgáltatási feladatok privatizációs tevékenység előkészítéséről és összehangolásáról is szóltak, így a közbeszerzésről szóló törvényben leírt kivétel nem volt alkalmazható. A társaság privatizációs- és osztalékbevétele elérte a tervezett szintet. A privatizációs tartalékból történt kifizetések – az egyes ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos kifizetéseket leszámítva – megfeleltek az előírásoknak.

A saját vagyonnal való gazdálkodást jelentősen befolyásolta a szervezet jogállásában várható várakozás, felkészülés. A Társaság 2007. IV. negyedévében jelentős többletfeladatot látott el a vagyontörvény végrehajtásából adódó egységes vagyonkezelésre való áttérés miatt. A vagyonkezelés átszervezése egyelőre csak részeredményeket hozott. Az állami vagyonról szóló törvénnyel és az átszervezéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása elsősorban idő hiányában nem volt megfelelően előkészítve. A vagyonelemek nyilvántartása nem megbízható. A vagyontörvénybe foglaltak eltérően, illetve hiányosan szabályozzák az általános (társasági, számviteli, cégjogi) törvényekben foglaltakat, ezért a garanciális elemek nem érvényesülnek megfelelően.

Az Állami Számvevőszék hiányosságok megszüntetésére, a személyi felelősségre vonás megállapítására vonatkozó korábbi javaslatai részben hasznosultak. A Társaság Felügyelő Bizottsága – amely a pénz-ügyminiszter felkérésére végezte a vizsgálatot – szabálytalanságot, személyi felelősség meg-állapítására, jogellenes magatartásra vonatkozó körülményt nem tárt fel.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett az ÁSZ javaslatot fogalmazott meg a pénzügyminiszternek többek között, hogy tekintse át az állami vagyonról szóló törvény tapasztalatait és amennyiben szükséges kezdeményezze annak módosítását. Intézkedjen olyan módszerek kialakításáról és alkalmazásáról, amelyekkel elérhető a vagyontörvény általános céljaként megjelölt hatékonyságjavulás és költségtakarékosság.

Az elkészített jelentés az Interneten a www.asz.hu címen olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK