Az EP plenárisa előtt a harmadik távközlési csomag

2008.09. 3. BruxInfo

A fogyasztók védelme és érdekeinek szem előtt tartása, az átlátható számlázás, a beruházási kedv fenntartása és a piacszabályozás közti optimális egyensúly fenntartása, valamint a polgárok adatainak védelmét szolgálja mindenekelőtt a harmadik távközlési csomag néven futó tervezet, mely kedden délután került először az EP plenáris ülése elé.

Valódi fogyasztói csomagot álmodik az EP, mely az sms spamtől, az egy napon belül érvényesíthető számhordozhatóságon és a hátránnyal élők hozzáférésének javításán át a tagországok hatósági gyakorlatainak harmonizációján át számos területre kitér, miközben mindvégig szem előtt tartja a piaci verseny fontosságát, mely az eddigieknél is fontosabb szempont a következő generációs optikai kábelhálózatok kiépítése és a digitális műsorszórásra történő átállás nyomán felszabaduló rádiófrekvenciák kiosztása és hasznosítása miatt.

Egyre nagyobb egységet mutat a korábban az európai hírközlési szuperhatóság terve helyett javasolt BERT (Body of European Regulators in Telecommunications), vagyis az európai hírközlési hatóság létrehozása kapcsán a parlament – mondta a téma jelentéstevője, a spanyol néppárti Pilar del Castillo képviselőasszony. Az európai elektronikus hírközlési piacfelügyeleti hatóság témájában del Castillo szerint a kulcskérdés a közös megosztott felelősség megalkotása, mely ha megvan, jól működő kiegyensúlyozott európai testületet kapnának a nemzeti hatóságok. A képviselőnő szerint a társfinanszírozás – a jelentéstevő javaslatára került a jelentésbe - adná ennek a gerincét, mely a közös felelősséggel párosulva egészséges piaci versenyt eredményezne, méghozzá a BERT bevezetésétől fogva.

Az EP plenáris ülésén felszólaló Vivien Reding, távközlési biztos szerint konstruktív javaslatokat dolgoztak ki a parlament jelentéstevői, melyek a fogyasztók védelmét és a tájékozott választást segítik elő. Reding a rádióspektrum hasznosítás kapcsán külön kiemelte annak fontosságát, hogy a tagállamok kiaknázzák az azokban rejlő óriási gazdasági és szociális potenciált, mely messze túlmutat a távközlési szektorok három százalékos hozzájárulásán az EU GDP-jéhez. A biztos a harmadik távközlési csomagtól azt reméli, hogy az olyan eszközt ad a tagállamok hírközlési hatóságainak kezébe, mellyel azok szintet ugorhatnak az egységes belső piac terén a távközlési szektorban. Reding hozzátette, hogy az alapos parlamenti munka ellenére a kemény menetekre számít a Tanáccsal leginkább a fogyasztóvédelem, a spektrumhasználat és a beruházások ösztönzése terén.

Catherine Trautmann, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatásokról szóló jelentés raportőre bízik benne, hogy a csomag elfogadása nyomán érezhető lesz a fogyasztók és a vállalatok számára az ebből származó előnyök sora. A képviselőasszony három módosító indítványt nyújtott be a szakbizottsági szavazások óta, melyek az ágazati fejlődés fenntartását és a következő generációs rendszerekből adódó előnyök maximális kihasználását célozzák. Trautmann szerint a távközlés a tudásalapú gazdaság ökoszisztémájának táptalaja, mellyel, ha mostohán bánunk, egész Európának okozunk óriási károkat. A képviselőasszony szerint nagyobb mozgástérre lenne szüksége a nemzeti hatóságoknak, elsősorban a jogorvoslatok terén, szerinte ugyanis igencsak megnehezíti az akarat keresztülvitelét, hogy csak egyhangú szavazással lehet bármit elfogadtatni uniós szinten a hírközlési hatóságok közt.

Malcolm Harbour a távközlés csomag fogyasztóvédelmi és adatvédelmi kérdéseiről szóló jelentés jegyzője nagy előrelépésként minősítette a Bizottság vonatkozó szövegeit, melyeket elmondása szerint támogat az EP. A brit képviselő szerint itt az ideje, hogy a szabályozók nem csak nemzeti, de európai szinten is felvállalják a feladataikat és érdemben cselekedjenek a fogyasztók védelmében”. Jelentése kitér a szolgáltatási szerződések tartalmára és időtartalmára - mennyi időre kötheti magához a szolgáltató a fogyasztót -, a gyors (1 nap alatt lebonyolítható) számhordozhatósághoz való jogra és a jó minőségű általános segélyszolgáltatások biztosításnak kötelezővé tételére is.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ