A "Pártfogás Napja"

2008.09. 3. OS

Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata 2008. szeptember 4-én harmadik alkalommal tartja meg a "Pártfogás Napja" ünnepi rendezvényét, a hagyományokat folytatva ebben az évben is szakmai konferenciával egybekötötten.

Az évenkénti rendezvény a Budapesten, 1905. szeptember 3-án megnyílt VII. Nemzetközi Börtönügyi Kongresszusnak állít emléket, ahol először fogalmazódott meg nemzetközi szinten a szabadságelvonással nem járó, alternatív büntetések és az azokat végrehajtó szervezet jelentősége, ami Magyarországon 1908-ban törvényben is megjelent.

A "Peremhelyzetből helyzetbe" alcímet viselő konferencia fókuszában a szellemiségében és a bevezetett jogintézményeiben máig ható 1908. évi Büntető Novella (1908. évi XXXVI. tc.) 100 éves évfordulójáról való megemlékezés áll. Ennek tükrében is kiemelt téma a fiatalkorú és a fiatal felnőtt elítéltek munkaerő-piaci esélyeinek elősegítése, és a társadalmi (re)integráció egyéb területei.

A társadalmi kirekesztődés olyan kihívás, amellyel az Európai Unió minden tagországa kénytelen szembe nézni. Az adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a kirekesztődés és a munkanélküliség nyilvánvaló összefüggést mutat.

Magyarországon jelenleg a legfontosabb feladatok egyike az új munkahelyek teremtése, miközben a statisztikai adatok azt is mutatják, hogy az új munkahelyeken alulképzett és alulszocializált állampolgárok megjelenése várható. Ezen állampolgárok és a bűnelkövető fiatalok részben közös halmazt képeznek, az Igazságügyi Hivatal e területen végzett tevékenysége tehát kiemelten fontos.

2003. július 1-je óta működik az IRM irányítás alatt a Pártfogó Felügyelői Szolgálat, amely végrehajtja

  • a közérdekű munka büntetést,
  • pártfogó felügyelet intézkedést,
  • a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárást (mediáció),
  • végzi az utógondozást,
  • büntetőeljárás során környezettanulmányt,
  • pártfogó felügyelői véleményt készít.

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat egyszerre, egy időben, országosan kb. 30 - 32 ezer terhelt ügyével foglakozik, évente több mint 75.000 terhelttel áll kapcsolatban.

Az IRM felügyelete alatt működő szervezet tevékenységi köre folyamatosan bővült, 2006. január 1-jén megalakult az Igazságügyi Hivatal (802 munkatárs), amely a pártfogó felügyelői tevékenység mellett felel a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységért, a jogi segítségnyújtásért, az áldozatsegítésért, a kárpótlási feladatok ellátásáért, valamint a lobbi hatósági tevékenységért. Az egyes szakmai feladatokat önálló szervezeti egységek látják el, de egymás működését segítik és kiegészítik.

Jelenleg mintegy 410 pártfogó felügyelő dolgozik az országban, az ő munkájukat közel 100 asszisztens, adminisztrátor segíti.

  • kapcsolódó anyagok
MEDIÁCIÓ
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
BŰNMEGELŐZÉS