Az Alkotmánybíróság szeptember 8-9-i teljes ülésének napirendje

2008.09. 4. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság szeptember 8-i teljes ülésén tűzi napirendre a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességét vizsgáló határozattervezetet.

Határozattervezet készült a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Szó lesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságáról.

Megtárgyalják a Fővárosi Ítélőtábla 15.Fpkf.44.250/2005/6. számú, valamint a Fővárosi Bíróság 16.Fpk.01-02-001019/23. sz. végzéseinek alkotmányosságát.

Megvizsgálják a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 193. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirendre kerül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megvitatják a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése és a 270. § (1) bekezdése alkotmányosságával összefügg határozattervezetet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42-43. §-ait, valamint a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 79-80. §-ait veszi górcső alá.

Egy indítványozó a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (2) bekezdés a) pontjának alkotmányosságát támadta meg.

Kedden tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 90/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni egy hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 91/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni három hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 92/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni tizenkét hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Ismét napirendre kerül a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Megtárgyalják a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Szintén napirenden lesz Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése is. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Másodszor tanácskoznak az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata elleni kifogásról. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 306/2007. (VIII 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése, jogszabály (a Büntet Törvénykönyv) módosításával tegye szankcionálhatóvá a hálapénz adását és elfogadását az egészségügyben, a szociális szférában?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 187/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Magyar Családok Országos Szövetsége képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő országgyűlési képvisel választás során a jelölteknek már ne kelljen ajánlószelvényt gyűjteni?”

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt a rendelkezést vizsgálja, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 25. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosítani.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG