Veszélyes anyagok: az ENSZ besorolását veszi át az EU

2008.09. 5. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Három, a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló jelentést fogadott el az EP szeptember 3-án. Ezek a nemzetközi osztályozási rendszernek az uniós jogrendszerbe történő átültetéséről szólnak. A jelentéseket Amalia Sartori (néppárti, olasz) készítette.

Az ENSZ-szintű egyetemes harmonizált rendszer (GHS) célja, hogy könnyebben azonosíthatók legyenek az egyes anyagok és keverékek tulajdonságai (például a mérgezésveszély). Eszerint a veszélyes vegyszereket megfelelően kellene jelölni a címkéken, a biztonsági instrukciókat pedig piktogramokkal és a veszélyre figyelmeztető szavakkal (például „veszélyes” vagy „vigyázat!”) kellene illusztrálni.

Az Európai Parlamentben, szerdán, nagy többséggel elfogadott uniós jogszabálycsomag a REACH rövidítésű uniós vegyipari szabályozással összhangban óvná az emberi egészséget és a környeztet a vegyi anyagok kezelése, szállítása és használata során.

Az egyes kockázatok leírásának, jelölésének egységesítése költségmegtakarítást is jelent a vállalatok számára.

Megállapodás a Tanáccsal

A Tanács és az EP delegációja között létrejött megegyezés értelmében a GHS-rendszert át kell ültetni az uniós jogszabályokba. Az EU-ban jelenleg három, meglehetősen bonyolult rendszert alkotó irányelv van hatályban. Az új rendszer a címkézés, osztályozás és csomagolás harmonizációjával együtt megtartaná a környezet- és egészségvédelem jelenlegi, magas szintjét. A vegyi anyagok újraosztályozását és címkézését 2010. december 1-jéig, a keverékekét pedig 2015. június 1-jéig kell elvégezni. A jelenlegi, osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló irányelv-csomag 2015. június 1-jén veszti hatályát. Az átmeneti időszakban mindkét rendszert alkalmazni fogják.

Az új jogszabály értelmében a vállalatoknak maguknak kell elvégezniük az anyagok osztályozását. A jogszabály IV-es függelékben megtalálható a már harmonizált, uniós szinten besorolt anyagok listája.

Állatkísérletek

A képviselők csökkentenék az állatkísérletek számát. Az új jogszabály végrehajtása során így csak abban az esetben lehetne állatkísérletet alkalmazni, ha más módszer nem garantálja az adatok megbízhatóságát. Az embereken, illetve főemlősökön végzett kísérletezés tilos lesz.

A plenáris vitában felszólaló Hegyi Gyula (szocialista) üdvözölte a jogszabálycsomagot, amely egy az egész világra kiterjedő harmonizáció egyik eleme. Szerinte a polgároknak a veszélyes vegyi anyagoktól való védelmében az EU-nak vezető szerepet kell játszania. Hegyi azt mondta, a veszélyes anyagok forgalomba hozása nem lehet a cégek bizalmi ügye: a fogyasztónak joga van megismerni a szükséges - világos és könnyen érthető formában megjelenített - információkat.

Herczog Edit (szocialista) szerint „sikerült az ENSZ javaslata és a korábban elfogadott REACH-tervezet között egy olyan konstruktív vitát eredményezni, amelynek előrelépés az eredménye”. Herczog azt mondta, a fogyasztók és a vállalkozások számára is a legnagyobb előny az egységes címkézés: „a biztonságosabb használat, a fogyasztók jobb választása okozza a nagyobb biztonságot”. A politikus azt javasolta, hogy az EU mind a Transatlantic Economic Council-on, mind egyéb nemzetközi fórumokon próbáljon követőket találni vegyipari szabályozásához.

Közös vita - Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Jelentéstevő: Amalia Sartori (EPP-ED, IT)

Jelentés: (A6-0140/2008) - Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. szeptember 3., szerda

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
ENSZ
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ