IRM Igazságügyi Hivatal - Alacsony a közvetítői eljárások száma, de 90 százalékuk sikeres

2008.09. 5. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) 2008. első félévében kutatást végeztetett a 2007. január 1-jétől bevezetett közvetítői eljárás első éve tapasztalatainak összegyűjtésére, értékelésére. A Partners Hungary Alapítvány (A Partners for Democratic Change International tagja) vezetésével végzett kutatás eredményei két kötetben "A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon" címmel, az IRM Országos Bűnmegelőzési Bizottság kiadásában kerülnek publikálásra 2008. szeptember 5-én. Az egyik kötetben a 2007. év mediációs ügyei közül mutatnak be néhányat esettanulmányok formájában, a másik kötet a kutatás eredményeit bemutató tanulmányokat tartalmazza.

A kutatásból kiderül, hogy 2007-ben, tehát a bevezetés első évében, összesen 2.451 ügyet utaltak az elrendelő hatóságok közvetítői eljárásra, amely, bár meghaladta az előzetes várakozásokat, a 2007-es vádemelések számához viszonyítva igen alacsony, 1,2%-os arányt jelent. Ez azt jelenti, hogy a bevezetés időszakában sikeresnek nevezhető mediációs eljárások száma emelhető lenne az összes büntetőeljárás számához képest. A sértettek és elkövetők között létrejött megállapodások mindössze 6%-ában szerepelt a bocsánatkérésen és/vagy az anyagi jóvátételen túlmutató valamilyen egyéb jóvátételi elem, amely igen alacsony arányt jelent. Ugyanakkor az eljárások sikerét jelzi, hogy a megállapodások 90%-a teljesült. Az ügyek utánkövetéséből kiderül, hogy a sikeres közvetítői eljárást követően a büntetőeljárások 80%-a 3 hónapon belül befejeződött, tehát a közvetítői eljárás alkalmazása hozzájárulhat a bíróságok ügyterheinek csökkentéséhez, és jó eszköz lehet a büntetőeljárások elhúzódásának megelőzésében is. A mediációban érintett felek 97%-a nyilatkozott úgy, hogy az eljárás megfelelően szolgálta az érdekeit, tehát az új jogintézménnyel kimagaslóan elégedettek mind az elkövetők, mind a sértettek. Az ügyészek és bírók az igazságszolgáltatás céljai között egyre fontosabbnak tartják a sértett érdekeinek hangsúlyosabb megjelenését. Támogatják a közvetítői eljárás bevezetését, de alkalmazását inkább a kisebb súlyú bűncselekmények esetében tartják hatékonynak. Egyetértenek azzal, hogy a feladat az Igazságügyi Hivatalnál van, és többségük úgy véli, hogy a jövőben a mediációra küldött esetek száma növekedni fog.

A kutatás eredményei összességében azt mutatják, hogy a közvetítői eljárás szakmai körökben ismert és elfogadott jogintézménnyé vált, és az igazságszolgáltatás szereplői alkalmazásának bővülését várják. Mind az igazságszolgáltatás, mind a közvélemény szereplőivel fontos megértetni és elfogadtatni, hogy a mediáció nem csupán kárjóvátételi eszköz, hanem ezen túlmutatóan eszköze a konfliktusok békés rendezésének is. Az okozott károk megtérítésén túl a mediáció olyan célokat is szolgál, amelyek egyrészt a sértettnek elégtételt és megbékélést nyújtanak, másrészt az elkövetőnek lehetőséget adnak arra, hogy ismét a közösség teljes jogú tagjává váljon, és ezzel nagyobb eséllyel kerülje el az ismételt bűnelkövetést. A kutatás eredményei segíthetik a szakembereket és a jogalkotót abban, hogy a közvetítői eljárás mind a gyakorlat, mind a jogszabályi háttér fejlesztésével egyre több büntető eljárásban legyen elérhető az érintettek számára.

A kutatási beszámoló teljes szövege elérhető lesz az IRM Országos Bűnmegelőzési Bizottság honlapján: www.bunmegelozes.hu

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
MEDIÁCIÓ
IRM