Finisben a megállapodás az üzemi tanácsokról?

2008.09. 8. BruxInfo

Vladimir Spidla foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztos azt kérte az Európai Parlamenttől és a tagállamok képviselőit tömörítő Tanácstól, hogy a szociális partnerek módosító javaslatait figyelembe véve adják áldásukat az üzemi tanácsokról szóló új irányelvre.

A francia munkaügyi miniszternek, Xavier Bertrand-nak címzett és még augusztus végén elküldött levelében az európai szociális partnerek – nevezetesen az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC), a BusinessEurope, a Kis- és Középvállalkozások, Kézműipari Vállalkozások Európai Szövetsége (UEAPME), valamint az Állami és Közszolgáltatási Vállalatok Európai Központja (CEEP) – megerősítették, hogy az Európai Üzemi Tanácsokról (EÜT) szóló 1994-es irányelv felülvizsgálatához kiindulási alapnak tekintik a Bizottság július 2-án nyilvánosságra hozott javaslatait. Ahhoz, hogy a jogszabály felülvizsgálata még 2008-ban vagy 2009 elején véget érhessen, a szociális partnerek azt kérik az Európai Parlamenttől és a Miniszterek Tanácsától, hogy az eljárás folyamán vegyék figyelembe közös módosító indítványaikat.

Javaslataikban az európai szociális partnerek egyebek között azt szeretnék, ha világosan meghatároznák az EÜT-k hatásköreit, védintézkedéseket vezetnének be, elősegítenék a tájékoztatást és a konzultációt, képzéseket kínálnának a munkavállalók képviselőinek, kötelezővé tennék, hogy ezek a képviselők megfelelően tájékoztassák a munkavállalókat, és lehetővé tennék, hogy a jelentős vállalati szerkezetátalakítások alkalmával az üzemi tanácsokat az eddigieknél jobban bevonják majd a konzultációs eljárásba. (A javaslatot jelenleg is vizsgálja a Tanács és az EP.)

Az Agence Europe szerint Vladimir Spidla foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős biztos üdvözölte a szociális partnerek közötti „konstruktív vitákat és gyümölcsöző párbeszédeket” a direktíva felülvizsgálatáról. A biztos azon meggyőződésének adott hangot, hogy a módosított irányelv hozzájárul majd az Európai Üzemi Tanácsok jobb és hatékonyabb működéséhez. „Mindez a munkavállalók és a munkaadók érdekét is szolgálja” – hangoztatta Spidla, aki egyúttal azt kérte az Európai Parlamenttől és a tagállamok képviselőit tömörítő Tanácstól, hogy a szociális partnerek módosító javaslatait figyelembe véve még a francia elnökség alatt adják áldásukat az üzemi tanácsokról szóló új irányelvre.

Az Európai Bizottság adatai szerint a jelenlegi szabályozás hatásköre 2200 vállalatra terjed ki, melyek összesen 24 millió embert foglalkoztatnak. Ezen cégek többségének székhelye Németországban, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Nagy-Britanniában található, ám tevékenységük egész Európára kiterjed. Jelenleg egyébként 820 uniós nagyvállalatban működnek EÜT-k, melyek 14,5 millió munkavállaló életére vannak kihatással. Az Európai Üzemi Tanácsokról jelenleg a 94/45/EK irányelv rendelkezik, melynek célja, hogy erősítse a közösségi szintű vállalkozások, illetve vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jogát. A Bizottság júliusi tájékoztatása szerint az irányelv csak részben érte el célját, így például a transznacionális szerkezetátalakítási ügyek felében az üzemi tanácsok nem részesültek megfelelő tájékoztatásban, illetve nem konzultáltak velük kellő mértékben, emellett – véli a Bizottság – az EÜT-k számát is növelni kellene.

Meghatározások (94/45/EK irányelv):

A 94/45/EK irányelv célja, hogy erősítse a közösségi szintű vállalkozások, illetve vállalkozáscsoportok munkavállalóinak a tájékoztatáshoz és a konzultációhoz való jogát.

Közösségi szintű vállalkozás: a tagállamokban működő, legalább ezer munkavállalót foglalkoztató vállalkozás, illetve legalább két tagállamban működő, mindegyikben legalább
150 munkavállalót foglalkoztató vállalkozás.

Közösségi szintű vállalkozáscsoport: olyan vállalkozáscsoport, amely - a tagállamokban legalább ezer munkavállalót foglalkoztat,

  • különböző tagállamokban legalább két vállalkozáscsoporttal rendelkezik, és
  • egy tagállamban legalább 150 munkavállalót foglalkoztató, legalább egy vállalkozáscsoporttal és legalább egy további, egy másik tagállamban működő, legalább 150 munkavállalót foglalkoztató vállalkozáscsoporttal rendelkezik.

A munkavállalók képviselői: a nemzeti jogszabályokban és/vagy gyakorlatban meghatározott munkavállalói képviselők.

Európai Üzemi Tanács: az irányelvben foglalt rendelkezések szerint létrehozott, a munkavállalók tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt végző tanács.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA