Az Alkotmánybíróság szeptember 15-16-i teljes ülésének napirendje

2008.09.11. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság kedden hatodszor foglalkozik az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló – az Országgyűlés által 2006. december 11-én elfogadott, de még ki nem hirdetett – törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatával. Az ügyben Sólyom László államfő fordult a testülethez.

Az Alkotmánybíróság szeptember 15-i teljes ülésén tűzi napirendre azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 42-43. §-ait, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 79-80. §-ait veszi górcső alá.

Határozattervezet készült az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésér l szóló 2006. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Egy indítványozó a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (2) bekezdés a) pontjának alkotmányosságát támadta meg.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 152/2008. (III 14.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette az Sz. P. F. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó, üzleti alapon működő, több-pénztáras egészségbiztosítást?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 179/2008. (IV. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB hitelesítette az Sz. Sz. által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjt ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelez en választandó üzleti alapon működő több pénztáras egészségbiztosítást?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 204/2008. (VI. 25.) OVB határozatát.

Az OVB megtagadta a Magyar Nyugdíjasok Segélyez Egyesülete képviseletében
Szekeres Margit elnök által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön azt, hogy a nép által választott képvisel k visszahívhatók legyenek?”

Megtárgyalják a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1998. évi LVII. törvény 1. § (1) bekezdése és 21. § h) pontjának alkotmányosságát.

Napirendre kerül a Büntet törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 195. § (4)
bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Kedden tűzik napirendre az Országos Választási Bizottság 90/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni egy hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 91/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni három hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Ugyancsak kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 92/2008. (II. 26.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. M. A. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése a jelen népszavazás eredményének kihirdetése utáni tizenkét hónapon belül legalább négy esetben vonja meg a bizalmat a Magyar Köztársaság Kormányától?”

Hatodszor kerülnek az alkotmánybírák elé a köztársasági elnöknek az Országgyűlés által elfogadott, még ki nem hirdetett törvények alkotmányellenességének előzetes vizsgálatára irányuló indítványai. A határozattervezet az Országos Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6. § (1) bekezdése és 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének a Munka Törvénykönyvér l szóló 1992. évi XXII. törvény 17. § (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányosságával foglalkozik.

Napirend lesz a fegyveres biztonsági őrzésről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (7) bekezdése alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Másodszor tanácskoznak az Országos Választási Bizottság 434/2007. (X. 24.) OVB határozata elleni kifogásról. Az OVB hitelesítette a Semjén Zsolt és Navracsics Tibor, valamint a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjainak további 151 országgyűlési képviselője által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 306/2007. (VIII 23.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a P. T. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése, jogszabály (a Büntető Törvénykönyv) módosításával tegye szankcionálhatóvá a hálapénz adását és elfogadását az egészségügyben, a szociális szférában?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 187/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a Magyar Családok Országos Szövetsége képviseletében Urbán Szabó József által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő országgyűlési képviselő választás során a jelölteknek már ne kelljen ajánlószelvényt gyűjteni?”

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt a rendelkezést vizsgálja, hogy a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 25. § (1) bekezdése szerint a munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosítani.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG