„Az én erőm az érveimben van…”

2008.09.16. Jogi Fórum / Antal Attila

2008. szeptember 15-én hazánkba látogatott Nikiforos Diamandouros, az európai ombudsman. Azzal a céllal érkezett, hogy tájékoztatást adjon a Hivatala által biztosított jogvédelmi lehetőségekről. A Jogi Fórum jelen volt a biztos előadásán.

Az európai ombudsman (akit az Európai Parlament választása nyomán 2003. április elseje óta tölti be ezt a posztot), az magyar Országgyűlési Biztos Hivatalában tartott előadása első részében részletesen bemutatta tevékenységét, külön hangsúlyt helyezve az egyes esetek kibontására. Ezután a magyar panaszok rövid értékelése következett.

Az európai ombudsmanról általában

Az (Európai Ombudsman| http://www.ombudsman.europa.eu/…/default.htm ) kivizsgálja az Európai Unió intézményeinek és szerveinek hivatali visszásságaira vonatkozó panaszokat. Hivatali visszásság akkor történik, ha egy intézmény nem a rá vonatkozó jogszabályok alapján jár el, nem tartja tiszteletben a helyes hivatali magatartásra vonatkozó alapelveket vagy emberi jogi normákat sért (a követendő magatartási minták tekintetében A helyes hivatali magatartás európai kódexe című kiadvány nyújt eligazodást). Példa erre: adminisztrációs visszásságok; igazságtalanság; diszkrimináció; hivatali visszaélés; válaszadás elmulasztása; információközlés megtagadása; késedelem.

Az állítólagos hivatali visszásság típusai:

(Bizonyos esetekben kétféle hivatali visszásságról tettek panaszt)

Az ellenőrzött intézmények körébe tartozik például az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Biztonsági és Munkaegészségügyi Ügynökség további példa arra, milyen szervek tevékenységét vizsgálhatja a biztos. Csak az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Bíróság, az Elsőfokú Bíróság és a Közszolgálati Törvényszék nem tartozik hatáskörébe.

Az Ombudsman rendszerint panaszbeadványok alapján jár el, azonban saját kezdeményezésére is indíthat vizsgálatot. Az Európai Ombudsman nem folytathat vizsgálatot: nemzeti, regionális vagy helyi hatóságok ügyeiben, még akkor sem, ha a panasz az Európai Unióval kapcsolatos ügyekre vonatkozik (ilyen testületek például a kormányhivatalok, állami ügynökségek és helyi önkormányzatok); a nemzeti bíróságok és ombudsmanok eljárásaival kapcsolatosan (az Ombudsman nem fellebbviteli fóruma ezen szerveknek); cégek vagy magánszemélyek ellen irányuló panaszok esetében. Az Ombudsman egyszerűen felkéri az adott intézményt, hogy oldja meg a problémát. Ha nem sikerül a vizsgálat során kielégítően megoldani az ügyet, az Ombudsman, amennyiben mód van rá, békés megoldást keres, amely a hivatali visszásságot orvosolja és a panaszosnak is megfelel. Amennyiben sikertelen a békítési eljárás, az Ombudsman ajánlást tehet az ügy megoldására. Ha az intézmény nem fogadja el az ajánlást, az Ombudsman – végső eszközként – külön jelentést tehet az Európai Parlamentnek.

Az Unió bármely polgára vagy az EU bármely tagállamában lakóhellyel rendelkező természetes személy panaszt tehet az Ombudsmannál. Az Unió területén cégbejegyzéssel rendelkező cégek, egyesületek illetve egyéb testületek is fordulhatnak panasszal az Ombudsmanhoz. A panasz benyújtható levélben, faxon vagy e-mailben. A panasz bejelentéséhez szükséges panasznyomtatvány elérhető az Ombudsman irodájában, illetve letölthető a hivatalos weboldaláról is. 2007-ben egy speciális célközönségre, a civil szervezetekre fókuszáló információs kampányt indítottak, hiszen sok civil szervezet kerül kapcsolatba az EU-közigazgatással – fejtette ki a biztos. Az ilyen kampányok az egyéni és közösség tudatosság fokozását hivatottak szolgálni.
Ha az Ombudsman nem vizsgálhatja a panaszt – mert pl. az a nemzeti, regionális vagy helyi intézmények hivatali visszásságaira vonatkozik – mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a panaszost problémája megoldásában. Ez sokszor a panasz áttételét jelenti az Ombudsmanok Európai Hálózatának (amelynek részese a 27 tagállam, Izland és Norvégia, valamint a csatlakozásra aspiráló államok) egy tagjához vagy a panaszos átirányítását egy ilyen taghoz. Így tett az európai ombudsman azokkal a beadványokkal is, amelyek a magyar bíróságok, a rendőrség, az önkormányzatok, a nyugdíjbiztosító, vagy az államigazgatás egyes cselekedetei, határozatai ellen kértek segítséget.

Az Európai Ombudsman panaszosok érdekében tett intézkedéseinek típusa szerint:

Az Európai Unió működésével kapcsolatos panaszok javarésze a Bizottság tevékenységét kifogásolja. Ez nem azt jelenti, hogy a Bizottság rosszul dolgozik, sokkal inkább annak tulajdonítható, hogy vele kerül kapcsolatba a legtöbb polgár, szervezet, társaság – mondta el Nikiforos Diamandouros. A beadványok szerzőinek többsége azt kifogásolja, hogy Európai Unió különféle hivatalaitól nehezen, vagy egyáltalán nem jut hozzá a kért információkhoz, dokumentumokhoz. Két magyar panaszos is azt vetette fel, hogy nem kapott választ a levelére. Az új tagállamokban nehezményezték, hogy az uniós tisztviselők kiválasztása során nem érvényesült a nyelvek egyenjogúságának elve.

Létrejötte, 1995 óta az európai ombudsman intézménye több, mint 30 ezer beadványt kapott. A statisztika szerint a biztos minden száz kifogás közül hetvenben tud intézkedni. A legtöbb panasz tavaly – egy ombudsmani kampány után – Németországból érkezett, a spanyolok a másodikak a listán. Jó hír, hogy 2007-ben az összes ügy 35 százalékában az Unió adminisztrációja saját elhatározásából javította a hibáját – igaz, azután, hogy valaki bepanaszolta az ombudsmannál.

A panaszos választhat: vagy bírósághoz fordul, vagy az ombudsmanhoz. Az európai biztos ugyan nem hozhat jogilag kötelező döntést, de a biztos öt aspektusát is kifejtette annak, hogy miért érdemes hozzá fordulni: az eljárásának nincs költsége (ez fontos lehet a civil szervezeteknek is); gyorsabban dönt mint a bíróság; rugalmasabb is annál; igyekszik megtalálni a mindenki számára elfogadható, barátságos megoldást; valamint szisztematikus jogsértések esetében saját vizsgálatot is kezdeményezhet.. „Az én erőm az érveimben van, amelyekkel meg tudom győzni az intézményeket. Ez az igazi kihívás”- mondta Nikiforos Diamandouros budapesti előadásán, az Országgyűlési Biztos Hivatalában.

A magyar panaszok jellegzetességei

A magyar panaszok száma megfelel az európai átlagnak (a biztos 2007-es jelentésében egy olyan arányszámot dolgoztak ki, amely jelzi azt, hogy a népesség arányához képest mennyi panasz érkezik be: ez hazánk esetében 1, amellyel éppen megfelel a népesség alapján várható panaszszámnak). Tavaly 67, az idén eddig 33 beadvány érkezett Magyarországról az európai ombudsman brüsszeli hivatalába. Ugyanakkor viszont legtöbbjük nem tartozott az európai biztos hatáskörébe (sokan panaszkodnak a magyar bíróságokra, a rendőrségre és az önkormányzatokra).

A kivizsgált magyar panaszok közül az európai ombudsman kiemelte a Leonardo da Vinci programban részt vevő egyik alapítvány esetét, amikor az Unió Bizottságában hibásan számolták ki a pályázati támogatás összegét. A biztos vizsgálata nyomán a Bizottság lemondott az összeg kamatairól. Nyolc esetben azt ajánlotta, hogy az érintettek forduljanak a magyar állampolgári jogok biztosához, de volt két olyan ügy is, amikor magyarok más ország hatóságának magatartására panaszkodtak.

A panaszbeadványok földrajzi eredete:

Biztosi üzenet

A magyarok a mainál jobban élhetnének az európai ombudsman szolgáltatásaival – fejtette ki előadásán üzeneteként Nikiforos Diamandouros. A biztos látogatásának éppen célja az volt, hogy tevékenységét megismertesse a szélesebb nyilvánossággal, és ösztönözzön arra, hogy éljenek mindazok a biztos által nyújtott szolgáltatásokkal, akiknek arra szükségük van.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ
OMBUDSMAN