Az NHH 20 millió forintra bírságolta a Vodafone-t

2008.09.16. Jogi Fórum / Nemzeti Hírközlési Hatóság

A Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) próbavásárlások, majd piacfelügyeleti eljárás után 20 milliós forintos bírsággal sújtotta a Vodafone-t, mert a cég nem megfelelő tartalmú forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatásokat adott az előre fizető ügyfeleinek. A hatóság egyben kötelezte a céget hivatalból lefolytatott eljárás költségeinek megtérítésére is.

Az elektronikus hírközlési törvény szerint a mobilszolgáltatóknak az előre fizető (pre-paid, vagy feltöltő kártyát használó) ügyfeleknek panasz esetén, az utólag fizetőknek pedig kérésére, olyan hívásrészletező számlát (forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást) kell kiállítaniuk, amely tartalmazza a hívott számot, a hívás kezdő időpontját és időtartamát, a hívásegység díját és a hívás díját.

Az NHH 2008 nyarán ellenőrizte, hogy a Vodafone betartja-e a jogszabályokban és a korábbi határozatokban előírtakat és megállapította, hogy a szolgáltató ugyan ad kimutatást a számlapanasszal élő előre fizető ügyfeleknek, de abban a korábbi felszólítás ellenére sem szerepel a hívás díja. A kimutatás annak igazolására szolgál, hogy a szolgáltató az egyes hívások esetében – a hívás időtartamának és a hívás egységdíjának szorzataként – milyen hívásdíjjal számolt. Az NHH ezért nem tudja elfogadni a Vodafone gyakorlatát, mellyel az előfizető feladatává teszi az egyes hívások díjának kiszámítását.

A bírság összegének megállapításakor az NHH egyebek mellett azt is figyelembe vette, hogy a vizsgálat idején a Vodafone-nak mintegy 1,3 millió pre-paid kártyás ügyfele volt és hogy a kimutatás jogszabályoknak megfelelő kiállítása az előfizető szempontjából garanciális jelentőségű. A kimutatás segíti a fogyasztót, hogy tényleges kiadásainak ismeretében hozhasson tudatos döntéseket és így a kimutatás a piaci verseny fenntartásának is lényeges eleme.

Háttér

Az NHH először 2005-ben szólította fel Vodafone-t, hogy a jogszabályoknak megfelelően, az előre fizető ügyfelek esetében is biztosítsa a forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást. 2007-ben az NHH megállapította, hogy a szolgáltató ugyan biztosítja a kimutatást, de nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal. Ekkor az NHH felszólította céget, hogy tegye gyakorlatát minden szempontból jogszerűvé.

2007 decemberében a Vodafone közölte, hogy a határozat végrehajtásának csak egy nem részletezett idejű a műszaki fejlesztés után tud majd eleget tenni. Az NHH idén nyáron 12 próbavásárló közreműködésével ellenőrizte a határozatainak betartását. A próbavásárlók pre-paid kártyát vettek, felhasználták a rendelkezésre álló összeget, majd felkeresték a szolgáltatót, számlareklamációt tettek, és egyben forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatást igényeltek.

A megkapott kimutatásokban továbbra sem voltak feltüntetve a hívások díjai és a hívásegységek díjai, ugyanakkor egyes esetekben Vodafone a kimutatások értelmezéséhez mellékelt egy díjszabási táblázatot, amely alapján az ügyfél maga számíthatta ki, hogy mennyibe került egy hívás.

A próbavásárlás után lefolytatott piacfelügyeleti eljárás során a Vodafone kifejtette, hogy véleménye szerint jogszerű, hogy külön szerepelteti a hívásegység díját, mivel szerinte a kimutatás így is világosan bemutatja az előfizető számára releváns információkat. Álláspontja szerint annak értelmezése az ésszerűen gondolkodó átlagos előfizető számára nem okoz gondot.

A Vodafone egyben azzal érvelt, hogy az NHH korábbi határozatai alapján költséges fejlesztéseket hajtott végre és a költségek további növelése indokolatlan és aránytalan terhet róna rá. Mindezek alapján kérte, hogy az NHH fogadja a kimutatást a jelenlegi formában.

Az NHH a választ nem fogadta el, és megállapította, hogy a szolgáltató megsértette a forgalmazási és számlázási adatokra vonatkozó kimutatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket és a hatóság határozataiban foglaltakat. A hatóság a fokozatosság elvét követve a szolgáltatót 20 millió Ft bírsággal sújtotta és hivatalból lefolytatott piacfelügyeleti eljárás 56 ezer forintos költségének megtérítésére kötelezte.

  • kapcsolódó anyagok
NHH
FOGYASZTÓVÉDELEM