Határozatra vár a kórház-átalakítási törvény

2008.09.23. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) kedden 10 óra 30 perckor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tör­vény (is­mertebb nevén: a kórház-átalakítási törvény) egyes rendelkezéseinek alkotmányos­ságával kap­csolatos határozatát.

2007 januárjában Csáky András és Herényi Károly országgyűlési képviselők for­dultak indítvánnyal az Ab-hoz. A politikusok az egészségügyi ellátórendszer fej­lesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény egészének megsemmisítését kérték a tes­tülettől.

Indítványukat egyfelől közjogi érvénytelenségre alapították, ugyanis sze­rintük a törvény megalkotása során a közhatalmi jellegű szervezetek (Magyar Orvosi Kamara, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara) nem gyakorolhatták külön jogszabályban előírt véleményezési jogukat. Az indítványozók szerint a törvény sérti az egészséghez való jogot és az állam egészségvédelmi kötelezettségét is, mivel an­nak eredményeként szerintük a jelenlegi ellátásbiztonság és stabilitás csökken, ugya­nakkor helyette a jogalkotó nem építette ki az alapvető jog megvalósulásának azonos súlyú biztosítékait. A honatyák a kellő idő követelményének sérelmére is hivatkoz­tak, mivel a törvény fő szabályai a kihirdetést követő tíz napon belül hatályba léptek, míg a finanszírozási szerződések megkötésére alig három hónap állt az érintettek rendelkezésére.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
EGÉSZSÉGÜGY