Költségeket csökkent a hatékony outsourcing

2008.09.24. Jogi Fórum / JG

Szerte a világon előtérbe került a jogi szolgáltatások árának csökkentése, melyre az angolszász világban továbbra is a leghatékonyabb megoldás a jogászi feladatok kiszervezése.

Növekvő népszerűség

A távmunka, illetve az olcsóbb munkaerőt kínáló országokban saját néven történő terjeszkedés helyett a jogi outsourcing erőforráskihelyezés nyújtotta eszközöket igyekeznek a legtöbben kihasználni szolgáltatásaik árának csökkentése érdekében, azaz külsősökkel végeztetnek el egy-egy komplexebb ügyhöz tartozó részfeladatokat. Az USA tagállamaiban működő ügyvédi kamarák ernyőszervezete, az American Bar Association idén augusztusban hivatalos etikai állásfoglalásban tette közzé, hogy bár szigorú szakmai szervezeti felügyelet mellett, de az amerikai irodák (ügyfeleik tájékoztatása mellett) maguk jogosultak meghatározni, milyen munka elvégzését helyezik ki harmadik személyek számára.

Az outsoursing legegyszerűbb változata az irodai háttérfeladatok, információs technológiai vagy adatrögzítési munkaelemek kiszervezése harmadik országokba. Komplexebb kihívásokat támaszt a folyamat következő lépése, a jogi munka kiszervezése. Ezekben az esetekben a rutinfeladatokat nem a hazai jogban jártas szakemberek, hanem a részfeladatok ellátására speciálisan kiképzett külföldi jogászok végzik. A jogi munka kiszervezése nemcsak költségmegtakarítással jár, hanem ideális esetben a munkahelyet is vonzóbbá teheti, mert a magasan kvalifikált munkaerőnek nem kell adminisztratív feladatokkal foglalkoznia. A jól működő erőforráskihelyezés hamar megtérül, a kihelyező szervezet jobban tud a valóban a profiljába vágó jogi feladatokra koncentrálni.

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia használják ki leginkább az ebben rejlő lehetőségeket, a legnépszerűbb célországok a Fülöp Szigetek és India. Az utóbbi országban a hitelválság legújabb fejezete is komolyan érezteti a hatását, a Merril Lynch és a Lehman Brothers jelentős összegekkel voltak jelen az indiai outsourcing piacon.

Folyamatelemzés

A jogi feladatok harmadik személyekkel történő elvégeztetése azonban komoly előzetes elemzéseket igényel, nehezebb a kockázatok feltérképezése. A munka hatékonysága érdekében fontos, hogy egy adott tranzakcióban minden részfeladatot előre lássanak és ki lehessen választani a minimális kockázattal kihelyezhető egységeket.

A lehetőségeket természetesen itt is az angolok, amerikaiak használják ki leginkább. Angoltudással és angolszász jogismerettel főleg indiai jogászok rendelkeznek, őket veszik igénybe jogi átvilágítások, összetettebb peres ügyek, szabadalmi igénybejelentést megelőző kutatások lefolytatásához. Mindezért a velük nagyjából egyenértékű angol jogászok bérköltségének töredékét, kb. hatodát kell fizetni. Sok indiai ügyvédi iroda már felismerte az ebben rejlő üzleti lehetőségeket és külön szervezeti egységet hoztak létre az erőforráskihelyezéssel foglalkozó tevékenységek ellátására.

A jövőben várható a magasabb képzettséget igénylő jogi munkák kiszervezése is. Sok országban dolgoznak olyan, a világ vezető pénzügyi központjaiban képzett jogászok, akik otthon is képesek a megfelelő szintű munkát elvégezni, de természetesen alacsonyabb áron képesek relatíve olcsón magasabb szintű szolgáltatásokat nyújtani.

Kockázatok

Az outsourcing rendszerek üzemeltetése persze számos kockázatot is hordoz magában. A minőségi szolgáltatásnyújtás feltételeinek biztosítása és a felelősség megosztása az elsődleges kérdések, mert az ügyvédi irodák felelősségbiztosítása általában nem fedi az outsourcing során igénybe vett harmadik szereplők munkájának következményeit, erre egyedi megállapodások vonatkoznak.

A jogszabályi környezet is számos kockázatot hordoz magában. A jogászoknak a legtöbb országban szigorú szakmai és etikai követelményeknek kell megfelelniük, nem beszélve az ügyfelekkel kialakuló személyes kapcsolatról, bizalmi viszonyról, továbbá a felek közt esetleg létrejövő érdekellentétről. Az outsourcing-gal foglalkozó cégekre (különösen a mechanikus feladatok ellátásánál) általában nem vonatkoznak ilyen szigorú szabályok.

Végső soron pedig az olcsóságnak meg lehet az ára, mert a kiszervezésben érintett országokban az olcsó munkaerőt általában kevésbé szigorú szabályok védik, melynek eredményeként gyakoriak az emberi jogi jogsértések és egyéb visszaélések.

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG