Önálló gyermekjogi biztosi intézmény létrehozását javasolja az ombudsman

2008.09.25. Országgyűlési Biztos Hivatala

A gyermeki jogokat a hagyományos ombudsmani mellett sajátos eszközrendszerrel is védeni kell. A törvény ezt az általános biztos kötelességévé teszi, aminek ellátásához azonban nem elegendőek maradéktalanul a ma rendelkezésére álló szervezeti, anyagi, tárgyi feltételek. Szükség volna egy önálló, és megfelelő erőforrásokkal ellátott gyermekjogi szakombudsmani intézményre.

Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa ennek érdekében a köztársasági elnöknek, az Országgyűlés elnökének és a miniszterelnöknek írt levelet, amelyben támogatást kér az elképzelés megvalósításához.

A biztos feladata, hogy kivizsgálja a gyermekek alkotmányos jogait érintő visszaéléseket, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. Az ombudsman ma is fokozott figyelemmel kezeli az ilyen beadványokat. Az egyedi panaszok ügykövető intézése mellett azonban nagyobb hangsúlyt kell fektetni az átfogó szemléletű és proaktív jellegű jogvédelemre: a felvilágosításra és tanácsadásra, a jogtudatosító és a közvélemény-formáló tevékenységre, a monitoring-, a hivatalból indított és az átfogó vizsgálatokra – fejti ki levelében Szabó Máté.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének ajánlása javasolja a tagállamoknak, hogy vegyék fontolóra egy speciális gyermekjogi ombudsman-intézmény felállítását, amely tájékoztatja a gyermekeket jogaikról, tanácsot adhat nekik és szüleiknek, beavatkozhat a vitás ügyeikbe és nevükben jogi lépéseket is tehet. A Parlamenti Közgyűlés európai gyermekjogi ombudsman felállításáról szóló újabb ajánlása pedig felhívja a tagállamokat arra, hogy amennyiben még nem rendelkeznek nemzeti gyermekjogi ombudsman-intézménnyel, hozzák létre azt. Az Európai Unió ugyanezt szorgalmazza.

Az ombudsman levelében vázolja az Európában már ismert különféle megoldásokat, és a köztársasági elnöknek, a házelnöknek és a miniszterelnöknek azt javasolja, segítsék elő, hogy Magyarországon is jöjjön létre egy olyan szakombudsmani intézmény, amely a feladatnak megfelelő eszközrendszerrel képes védeni a gyermekek jogait, és amely a jelenlegi szervezeti keretekhez képest megerősített erőforrásokkal gazdálkodhat.

  • kapcsolódó anyagok
GYERMEKJOGOK
OMBUDSMAN