Jóri András bizottsági meghallgatása

2008.09.26. JogiForum.hu / Antal Attila

2008. szeptember 24-én hallgatta meg az Országgyűlés Alkotmányügyi- és Ügyrendi Bizottsága Dr. Jóri András adatvédelmi biztos-jelöltet, akit a Bizottság egyhangúan támogatott. A Jogi Fórum követte a meghallgatás on-line közvetítését.

Amint arról beszámoltunk a köztársasági elnök Dr. Jóri Andrást jelölte adatvédelmi biztosnak, akit az Országgyűlés Alkotmányügyi- és Ügyrendi Bizottsága meghallgatott. A jelöltet szakmai önéletrajzának, publikációs és tudományos tevékenységét bemutató összefoglalók birtokában hallgatta meg a Bizottság.

Jóri András két részre osztotta mondanivalóját. Először az adatvédelem és információszabadság melletti elkötelezettségét, eddigi tudományos és gyakorlati tapasztalatait vázolta fel. A jelölt kitért a biztossá választása esetén érvényesítendő preferenciákra is. Az adatvédelem kapcsán kiemelte, hogy egy informatikához kötött jogterületről van szó, hiszen a technológia megadja a szabályozás kereteit. A modern tendenciák egyik legfontosabbika, hogy a „nagy testvér” (az állam) mellé felnőttek a „kis testvérek” (széleskörű adatbázissal rendelkező szervezetek, társaságok).

A jelölt a biztosi tevékenység kapcsán a következőket emelete ki. Az adatvédelmi törvényben meghatározott előzetes ellenőrzésre ki kellene dolgozni egy pontos módszertani tervezetet az ellenőrzés lefolytatására. Hangsúlyozta, hogy a jogsértések jó része megelőzhető, ha a biztos elébe megy azoknak: a reaktív biztosi munka proaktívabbá tétele nagyon fontos. Hangot adott annak, hogy az adatvédelmi törvényünk megszületésekori nóvuma, a nyilvánosság és titkosság együttes kezelése elsődleges: a hivatalban dolgozó köztisztviselőknek ismerniük kell mind a két jogterületet. Végül kiemelte Jóri András, hogy a korábbi biztosok tevékenysége során kialakult esetjogra reflektálnia kell az új biztosnak, az eltéréseket meg kell indokolnia a következetes jogalkalmazás érdekében.

A bizottsági tagok kérdéseket, megjegyzéseket intéztek a jelölthöz. Répássy Róbert képviselő azt kérdezte, hogy a jelölt megengedhetőnek tarja-e azt a titkosszolgálatok nyilvánosságra hozzák a lehallgatások felvételeit, valamint helyes-e az a magyar gyakorlat, hogy a titkos információgyűjtés engedélyezése megoszlik a miniszter és a bíróság között. Jóri András megvizsgálandónak ítélte a kérdést, azt mondta, hogy a kutatás után a „legjobb európai gyakorlat” alkalmazása megfontolandó. Répássy kifejezte, hogy a Fidesz frakció csak a jelölt frakció-meghallgatása után alakítja ki álláspontját a támogatást illetően. Wiener György kifejezte, hogy a jelölt nem csak az adatvédelem, hanem az informatikai háttértudás területén is járatos és a szocialista frakció támogatását élvezi. Hankó-Faragó Miklós is hangsúlyozta a jelölt felkészültségét, s azt kérdezte, hogy milyen módosítást tudna elképzelni az adatvédelmi törvényben. Jóri András szerint differenciálni kellene a személyes adatok fogalmát, illetve a biztos jogkörének további közigazgatási elemekkel való bővítése célszerű.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN