MUKESZ - Erősíteni kell a jogkövető magatartást

2008.09.29. OS

A civil világ 2002 óta szeptember 28-án tartja az információs szabadság napját. A Magyar Újságírók és -Készítők Európai Szövetsége (MUKESZ) ennek kapcsán röviden értékelte a hazai helyzetet, és azt nem találta kielégítőnek. A közszférában és a médiában egyaránt bőven akad tennivaló.

A MUKESZ szerint a közérdekű adatok nyilvánosságának törvényi szabályozásában az elmúlt év jelentős előrelépést hozott azzal, hogy életbe lépett az elektronikus információszabadságról szóló törvény utolsó fejezete is. A jogszabály hatálya ezzel kiterjedt minden olyan intézményre, szervezetre, amely tevékenységének akár csak egy szeletében is közfeladatot lát el. Hiába azonban a nyugat-európai kritériumokkal mérve is rendkívül korszerű törvényi szabályozás, ha a közszféra napi tevékenysége sokszor a demokratikus működés legalapvetőbb feltételeinek sem felel meg, évtizedekkel korábbi elvek szerint működik. Az állami és önkormányzati testületek, intézmények és más szervezetek jelentős része nem teljesíti a törvényben előírt közzétételi kötelezettségeit, esetenként az egyéni adatigényléseket is jogsértő módon elutasítják.

A MUKESZ úgy véli, hogy az információs szabadság területén meglévő törvényi lehetőségek és a napi gyakorlat közötti ellentmondást mielőbb fel kell számolni ahhoz, hogy hazánkban egészséges közszellem alakulhasson ki. Ennek érdekében a politikai vezetőrétegnek saját tevékenységével is tudatosítani kell a szemléletváltás fontosságát, tisztázni kell, hogy a közérdekű adatok hozzáférhetőségének biztosítása nem valamilyen kegy, hanem az ország politikai berendezkedésének egyik sarkköve. Meg kell szervezni a közfeladatot ellátó személyek megfelelő képzését, a működés törvényességét ellenőrző szerveknek keményen fel kell lépni a jogszabályok betartatásáért. A közszférában a személyes előmenetel alapfeltételévé kell tenni a jogkövető magatartást, az információs szabadság korlátozását a legkeményebb fegyelmi vétséggé kell minősíteni.

A MUKESZ tagjai szerint bőven van tennivaló a médiában is. Az újságírók, kiadók sokszor a megfelelő ismeretek vagy elszántság hiányában, esetenként elfogadhatatlan ellenérdekeltség miatt nem élnek a törvények adta lehetőségekkel. A médiában dolgozók szakmai felkészültségük javításával, bátrabb fellépéssel és a civil szféra érintett részével kialakított együttműködéssel segíthetik az információs szabadság erősödését.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM