Fókuszban a közbeszerzések és a pénzmosás

2008.10. 7. MTI

A közbeszerzésekről, a pénzmosásról, valamint a tizenharmadik havi illetményről szóló törvény módosításával kapcsolatos javaslat részletes vitáit is lefolytatta a parlament hétfői ülésén.

A közbeszerzésekről szóló törvény módosításával kapcsolatban Avarkeszi Dezső, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára felhívta a figyelmet, hogy a közbeszerzési törvény módosítására nagy igény mutatkozott a vállalkozók részéről. Kiemelte, hogy a törvény módosításának elsődleges célja - a korrupció elleni harc jegyében - a közpénzfelhasználás átláthatóságának biztosítása.

Ismertetése szerint a törvényjavaslat jelentős újítása egyebek között az, hogy az ajánlatkérőnek honlapján a közbeszerzési eljárással kapcsolatos információkat az eljárás megkezdésétől egészen az esetleges jogorvoslat lezárultáig közzé kellene tennie.

Jelentősen egyszerűsödik majd a közbeszerzési szabályrendszer, csökken az eljárásfajták száma, így könnyebbé válik a közbeszerzésben érintettek eligazodása.

Avarkeszi Dezső közölte, hogy a törvényjavaslat kiemelt célként kezeli a kis- és közepes vállalkozások helyzetét, közbeszerzési eljárásokban betöltött szerepük erősítését.

Mint mondta, az általános vita alapján úgy tűnik, hogy az Országgyűlés támogatja azokat a célokat amelyek miatt a kormány előkészítette az átfogó módosítást.

Közölte azt is, hogy a módosító javaslatok között vannak olyanok, amelyeket az előterjesztő is támogatni fog, de olyanok is, amelyek nem fogadhatóak el, például azért, mert az európai közösségi jogba ütköző megoldást eredményeznének, vagy nincsenek összhangban a törvényjavaslat koncepciójával.

Az államtitkár azt kérte, hogy az Országgyűlés támogassa a javaslatot. Képviselői felszólalás a részletes vitában nem volt.

Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményekből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezmény kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosítását célzó javaslat részletes vitájában Kovács Kálmán (SZDSZ) közölte: módosító indítványával arra hívja fel a figyelmet, eljárásrendileg nincs rendben a parlamentben az, hogy egyszerre teszik a jogrend részéve a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget és ebből fakadóan ugyanakkor törvényt is módosítanak.

Mint mondta, ha olyan jellegű változtatásról van szó, amely érdemben módosít egy törvényt, akkor nem csak a külügyi bizottságnak kellene megkapnia a törvényjavaslatot, hanem rendes menetben más illetékes bizottságnak is.

Avarkeszi Dezső kiemelte, hogy a törvényjavaslat az egyezmény kihirdetéséről rendelkezik és kismértékben módosítja a pénzmosásról szóló törvényt. Az egyezmény aláírása fontos lépés annak érdekében, hogy kifejezzék az ország elkötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemben.

Kovács Kálmán képviselő módosító javaslatával kapcsolatban az államtitkár elmondta: a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvény értelmében a nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabálynak tartalmaznia kell a szerződés és a belső jog összhangjának megteremtéséhez szükséges változtatásokat. Azt kérte az Országgyűléstől, hogy a módosító javaslatot ne támogassák.

Kiemelte, ugyanakkor egyetértenek azzal: hasonló esetekben helyes, ha a Ház úgy jár el, hogy ne csak a külügyi, hanem a többi illetékes bizottság is tárgyalja meg a témát.

A módosító javaslatokról a következő ülésén határoz majd az országgyűlés.

A tizenharmadik havi illetményről szóló javaslat részletes vitájában nem volt felszólaló, a módosító javaslatokról várhatóan következő ülésén dönt majd a Ház.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZBESZERZÉS
ORSZÁGHÁZ
TERRORIZMUS
PÉNZMOSÁS