Az ombudsman ismét a nemzetbiztonsági szolgálatok független ellenőrzését javasolja

2008.10. 9. Országgyűlési Biztos Hivatala

Az elmúlt napok eseményei nem pusztán megerősítik, hanem kifejezetten igazolják az ombudsman korábbi felvetését, amely szerint lehetővé kell tenni a titkosszolgálatok gyors és hatékony, a végrehajtó hatalomtól ténylegesen is független, utólagos ellenőrzését. Ez derül ki abból – az immár második - levélből, amelyet Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok biztosa küldött az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága elnökének és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tárca nélküli miniszternek.

Az ombudsman már májusban, ugyancsak a két politikusnak írt előző levelében megállapította, garanciális jelentőségű, hogy a mindenkori kormányzat a szolgálatok irányítása során ne rendelkezhessen hatékony külső kontrolltól mentes, parttalan "felhatalmazással". A jog uralmának a titkosszolgálatok működése során is érvényesülnie kell, vagyis megfelelő szabályozással kell minimalizálni az önkényes jogalkalmazás lehetőségét – fogalmazta meg akkor a biztos.

Az ombudsman nem javasolta, hogy a szolgálatok ellenőrzésének mai, országgyűlési ellenőrzésén túllépve az illetékes bizottság az egyedi ügyekre is kiterjessze kontrollját. Ehelyett támogatna egy olyan törvénymódosítást, amely erre specializált szakbírói rendszerrel teremtené meg a szolgálatok ellenőrzésének politikától független, valódi alternatíváját – fejtette ki májusban.

Az aktualitások fényében az ombudsman célszerűnek tartaná, ha meghatároznák azt a szempontrendszert, amelynek alapján el lehet dönteni, hogy "az adott történeti tényállás megalapozza-e a szolgálatok eljárását". Ezért arra kérte a Nemzetbiztonsági bizottságot, fontolja meg egy olyan törvénymódosítás előkészítését, amely magasabb szinten garantálná az alapvető jogokat. Szükség volna arra, hogy megfelelő fórumhoz fordulhasson az az érintett, aki úgy érzi, hogy a nemzetbiztonsági ellenőrzés, operatív tevékenység során megsértették, vagy figyelmen kívül hagyták a jogait.

Az Alkotmány és a házszabály rendelkezései nem teszik lehetővé, hogy a szövegszerű módosítást az ombudsman hivatala készítse elő. A jogalkotási eljárásban az országgyűlési biztos szerepe a javaslat megfogalmazása és az előterjesztések véleményezése – tájékoztatta Dr. Szabó Máté levelében az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnökét és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős tárca nélküli minisztert.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
OMBUDSMAN