Távközlés: A Bizottság egyszerűsíti a nemzeti szabályozó hatóságok által teljesítendő bejelentések eljárását

2008.10.16. Európai Bizottság Sajtószolgálata

A Bizottság úgy határozott, hogy csökkenti azokat az adminisztrációs terheket, amelyeket a nemzeti távközlési szabályozó hatóságoknak viselniük kell a szabályozási intézkedéseik tervezetének a Bizottsághoz való benyújtása kapcsán.

2003 óta a Bizottság több mint nyolcszáz olyan döntést vizsgált meg, amelyet a nemzeti szabályozó hatóságok a hagyományos távközlési monopóliumok megtörése és a hálózatok verseny előtti megnyitása érdekében hoztak. A Bizottság ma elfogadott egy ajánlást az uniós szintű konzultációs mechanizmushoz, az úgynevezett 7. cikk szerinti eljáráshoz kapcsolódó eljárási szabályokról, amelynek értelmében a nemzeti szabályozó hatóságok bizonyos intézkedéseiket egyszerűsített, rövidített bejelentőlapon küldhetik meg a Bizottságnak. Ennek folytán jelentősen leegyszerűsödik és felgyorsul az európai uniós konzultációs mechanizmus. A folyamat további egyszerűsítése érdekében az ajánlás azt is lehetővé teszi, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a javasolt piackorrekciós intézkedés tervezetével együtt az általuk elvégzett piacelemzést is megküldjék a Bizottságnak, ami egyes tagállamok esetében egy ideje már jól bevált gyakorlatnak számít. Ezek a szabályok újabb lépést jelentenek a szabályozási intézkedések időben történő meghozatala és az európai távközlési ágazatba beruházó piaci szereplők jogbiztonságának növelése felé, ami végső soron a fogyasztóknak is érdeke.

„A távközlési piacok jelentős lépéseket tettek a tényleges verseny és a fogyasztóknak nyújtott kínálat bővítése felé – mondta Viviane Reding, az Európai Bizottság távközlésért felelős tagja. – Ezért vált tavaly lehetővé, hogy az Európai Bizottság több mint felével csökkentse a szabályozott piacok számát. A jobb szabályozás elvének további alkalmazása jegyében mától szeretnénk tovább könnyíteni a nemzeti szabályozó hatóságok adminisztrációs terheit. Eljött az ideje, hogy felszabadítsunk bizonyos erőforrásokat, és azokra a piacokra összpontosítsunk, amelyeken még mindig nincs minden rendben, ahol a tényleges versenyt a szabályozó hatóságnak egyelőre még figyelemmel kell kísérnie. Ez a helyzet például a széles sávú hozzáférés piacán.”

„Bőven van még tennivaló a távközlési piacokon folyó verseny javítása terén, és ez az európai fogyasztóknak is érdeke. A bürokrácia csökkentése célirányosabb állami beavatkozást tesz lehetővé – egészítette ki Neelie Kroes versenypolitikai biztos. – A ma elfogadott egyszerűsítések tanúbizonyságát adják, mennyire szeretnénk, hogy a szabályozás azokra a területekre összpontosítson, ahol a verseny még nem működik megfelelően."

Az európai uniós távközlési szabályozás hatékonyságának javítása érdekében ma a Bizottság átdolgozott ajánlást fogadott el a nemzeti szabályozási intézkedésekkel kapcsolatos európai uniós felülvizsgálati mechanizmus egyszerűsítéséről és karcsúsításáról. Az egyszerűsített bejelentés lehetőségével a nemzeti szabályozó hatóság a következő esetekben élhet:
  • ha olyan piacok esetében kívánja visszavonni korábbi szabályozási intézkedését, amelyen a Bizottság többé nem véli szükségesnek az ágazatspecifikus szabályozást, vagyis a piac már nem szerepel az úgynevezett érintett piacokról 2007 novemberében elfogadott ajánlásban, IP/07/1678,
  • ha úgy dönt, hogy nem von szabályozás alá olyan piacot, amely a Bizottság szerint ágazatspecifikus szabályozást igényelhet, azonban az adott tagállamban egészséges versenypiacként működik,
  • ha korábban bevezetett piackorrekciós intézkedését csak bizonyos technikai részletek tekintetében kívánja módosítani (például benyújtási határidők módosítása, jelentéstételi kötelezettség meghosszabbítása stb.),
  • ha egy már bevezetett intézkedést másik, hasonló helyzetben lévő piaci szereplőre kíván kiterjeszteni (különösen a hívásvégződtetések piacán).

A Bizottság ezekhez az intézkedésekhez főszabály szerint nem fog észrevételeket tenni.

Az adminisztráció egyszerűsítése és az ellenőrzés hatékonysága közötti egyensúly megteremtése érdekében az átdolgozott ajánlás kifejezetten azt javasolja a nemzeti szabályozó hatóságoknak, hogy az uniós felülvizsgálati mechanizmus, az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás MEMO/08/620 keretében a piacelemzést és a javasolt korrekciós intézkedést együtt nyújtsák be. Ez a kiigazítás csökkenti a szabályozás időigényét, és előbbre viszi a ténylegesen működő, dinamikus és egységes távközlési piac kiépítésének ügyét, ami mind a távközlési piac szereplői, mind a fogyasztók számára előnyös lesz.

A szabályozás minőségének javítására irányuló törekvéseivel IP/05/96 összhangban a Bizottság figyelemmel fogja kísérni az új ajánlás gyakorlati következményeit, és a Távközlési Tanács által 2008 novemberében tárgyalandó európai uniós távközlési reformcsomagot IP/07/1677 is fel fogja használni arra, hogy tovább mérsékelje a piaci szereplőkre és a szabályozó hatóságokra háruló adminisztratív terheket.

Háttér

A jelenlegi európai uniós távközlési keretszabályozás egyik eleme, az úgynevezett keretirányelv 7. cikke értelmében a nemzeti szabályozó hatóságok a bevezetni tervezett intézkedéseik tervezetét kötelesek bejelenteni a Bizottságnak és a többi uniós nemzeti szabályozó hatóságnak. A Bizottság ezeket az intézkedéseket az európai uniós jog és a belső piacra vonatkozó célkitűzések tükrében megvizsgálja, és ha nem találja őket megfelelőnek, akkor elrendelheti visszavonásukat.

A Bizottság 2007 novemberében tizennyolcról hétre csökkentette a 7. cikk szerinti eljárás keretében szabályozást igénylő piacok számát IP/07/1678 azt követően, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok a legtöbb kiskereskedelmi és több nagykereskedelmi piacot ténylegesen működő versenypiacnak találtak.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ