A Bizottság fellép tíz tagállammal szemben az EU-jog végrehajtása érdekében

2008.10.17. Európai Bizottság

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy jogsértési eljárást kezdeményez tíz tagállammal szemben ellen, amiért azok nem ültettek át nemzeti jogukba egyes, a belső piaccal kapcsolatos irányelveket. A Bizottság az Egyesült Királyságot, Lengyelországot, Luxemburgot, Magyarországot, Németországot és Svédországot a szakképesítések elismeréséről szóló irányelv végrehajtásának elmulasztása miatt fogja felelősségre vonni az Európai Bíróság előtt.

A Bizottság emellett Belgiummal, Csehországgal, Görögországgal, Lengyelországgal és Portugáliával szemben is eljárást indít a Bíróság előtt, esetükben az ok a viszontbiztosításról szóló irányelv végrehajtásának elmulasztása.

Szakképesítések elismerése: Egyesült Királyság, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország és Svédország

A Bizottság úgy döntött, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelvet átültető intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt az Európai Közösségek Bíróságánál eljárást indít hat tagállammal, nevezetesen Németországgal, Luxemburggal, Magyarországgal, Lengyelországgal, Svédországgal és az Egyesült Királysággal szemben.

Ez az irányelv a szakmai képesítésekre vonatkozó elismerési rendszer reformjára irányuló folyamat eredménye, amelyet a Bizottság azzal a céllal indított, hogy hozzájáruljon a munkaerőpiac rugalmasságához és a szolgáltatásnyújtás szabadabbá tételéhez, nagyobb fokú automatizmusra ösztönözzön a képesítések elismerése terén, valamint egyszerűsítse az adminisztratív eljárásokat.

A szóban forgó irányelv tizenöt irányelvet, köztük tizenkét – az orvosi, az általános ápolói, a fogorvosi, az állatorvosi, a szülésznői, a gyógyszerészi és az építészmérnöki foglalkozásokra vonatkozó – ágazatit és három olyan általánosat foglal egyetlen jogalkotási aktusba, amelyek a szakmai képesítések elismerésének a többi szabályozott foglalkozás legtöbbjét magába foglaló általános rendszerét hozták létre. Az irányelv egyszerűsíti a képesítések elismerési rendszerét és javítja működését. Arra irányul, hogy könnyebbé tegye a képesítéssel rendelkező azon személyek mozgását a belső piacon, akik azért költöznek másik tagállamba, hogy ott nyújtsanak valamilyen szolgáltatást vagy tartósan ott telepedjenek le.

A 2005/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2007. október 20. volt.

Viszontbiztosítás: Belgium, Csehország, Görögország, Lengyelország és Portugália

A viszontbiztosításról szóló 2005/68/EK irányelv a biztosítókra vonatkozó uniós jogi rendelkezések egyik hiányosságát pótolja, ezek ugyanis korábban nem szabályozták a viszontbiztosításra szakosodott vállalkozások tevékenységét (vagyis azokét a biztosítókét, amelyek közvetlen biztosítással nem foglalkoznak). A viszontbiztosítás európai szintű szabályozatlansága azt eredményezte, hogy a különböző uniós tagállamokban jelentős eltérések alakultak ki a viszontbiztosítók felügyeletében, és csorbultak az egyenlő versenyfeltételek.

Az irányelvben meghatározott keretszabályozás az életbiztosítástól különböző biztosítási ágakra vonatkozó irányelvekben lefektetett prudenciális szabályozáson alapszik, és a viszontbiztosítókra is kiterjeszti a székhely szerinti állam általi ellenőrzés és az egyetlen engedély elvét.

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2007. december 10. volt.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ