Az Alkotmánybíróság 2008. október 20-21-i teljes ülésének napirendje

2008.10.17. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül újra a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát.

Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Ismét foglalkoznak Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésével. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 217/2008. (VII. 16.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. T. J. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az elkövetkező 20 évben ne kerüljön sor uj kormányzati negyed épitésére, és az igy megtakaritásra kerülő több mint 140 milliárd forint felhasználásával a volt diósgyőri Lenin Kohászati Müvek és a volt Diósgyőri Gépgyár együtteséből stratégiai iparvállalat kerüljön létesitésre, mindenek előtt a megvalósuló nemzetközi földgázvezetékek szállitó csövei előállitására?”

Megvizsgálják az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 99. § (4) bekezdése, továbbá a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb torvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 95. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Harmadszor kerül a testület elé az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogás. Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Megkérdőjelezték a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.
Problematika készült a bejegyzett élettársi kapcsolat alkotmányossági kérdéseiről.

Kedden másodszor tárgyalja a testület az Országos Választási Bizottság 183/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását.”

Határozattervezet készült a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában.

Napirendre tűzik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Szó lesz a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 43. § (6) bekezdésének alkotmányosságáról.
Megtámadták a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésének alkotmányosságát is.

Megkezdik a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását.

Szó lesz a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, illetve a védett állatfajták védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. rendelet alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetről.

Határozat készül a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 15. § (2) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben.

Megvizsgálják az igazságügyi alkalmazottak jogállásáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 99. § (4) bekezdése, továbbá a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb torvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI. törvény 95. § (2) bekezdése alkotmányosságát.

Másodszor kerül a testület elé az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogás. Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Megvitatják a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.
Napirenden lesz az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 60. § (1) bekezdésének és a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésének az alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletben nem rendelkezett az előzetes letartóztatás, valamint az elzárás során alkalmazható motozás szabályairól.

Egy indítványozó a Polgári perrendtartásról szóló 1992. évi III. törvény 271. § (2) bekezdésének alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Folytatják a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatát.

Kedden kerül napirendre a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 34. § (1), (4)-(5) bekezdése alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Ismét tárgyalják a Fidesz és a KDNP termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Több kifogást érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2002. június 15-i állapot szerint hatályos termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény szerinti – családi gazdálkodót első helyen illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Újra a napirendi témák között van Kálmán László nyelvész termőfölddel kapcsolatos népszavazási kezdeményezése is. Több kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 173/2007. (VII. 18.) OVB határozata ellen, amely hitelesítette az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Kifogásban támadták meg az Országos Választási Bizottság 217/2008. (VII. 16.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. T. J. által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e, hogy az elkövetkező 20 évben ne kerüljön sor uj kormányzati negyed épitésére, és az igy megtakaritásra kerülő több mint 140 milliárd forint felhasználásával a volt diósgyőri Lenin Kohászati Müvek és a volt Diósgyőri Gépgyár együtteséből stratégiai iparvállalat kerüljön létesitésre, mindenek előtt a megvalósuló nemzetközi földgázvezetékek szállitó csövei előállitására?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 183/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívét. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását.”

Napirendre tűzik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Szóba kerül az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdése és 28. § (5) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG