Könnyebb vízum és magasabb ösztöndíj az Erasmus Mundussal

2008.10.22. Jogi Fórum / Európai Parlament Sajtószolgálat

Egyenlő tandíjakat, a harmadik országok diákjainak pedig vízumkönnyítést és magasabb ösztöndíjat szeretnének az EP-képviselők az Erasmus Mundus program jövőre induló második szakaszában. A programra 2009 és 2013 között 950 millió eurót szán az EU.

A 2004-ben indult Erasmus Mundus program célja, hogy "a legjobb külföldi oktatókat és diákokat vonzza az EU felsőoktatási intézményeibe". (Az Erasmus Mundus nem azonos az uniós országok diákjai és oktatói számára elérhető Erasmus-programmal. Ez utóbbi egyébként 2007 és 2013 között 3 milliárd 114 milliós költségvetéssel rendelkezik - a szerk.)

Az Európai Parlament október 21-én, 623 igen, 56 nem, 5 tartózkodó vokssal fogadta el az Erasmus Mundusról szóló jogszabályt.

A cél "nem az agyelszívás fokozása" - írja a jelentést készítő Marielle de Sarnez (liberális, francia) - "hanem a feltörekvő országok új generációja számára a tanulás lehetőségének biztosítása", és hogy "népszerűsítse az Európai Uniót mint az egyik, világviszonylatban legjobb tanulmányi kiválósági központot".

Az Erasmus Mundus 2009-tól 2013-ig tartó második szakaszának újdonsága, hogy az uniós egyetemek (legalább hárman) már közös doktori képzéseket is indíthatnak. Emellett az ösztöndíjprogram keretében együttműködhetnek EU-n kívüli országok egyetemeivel is. A második szakasz finanszírozására várhatóan 950 millió euró körüli összeg jut majd, közel háromszor annyi, mint az első periódusra.

Könnyebb vízumszerzés

A parlament azt szeretné, ha a tagállamok az EU-n kívüli országokból érkező diákok számára leegyszerűsítenék a vízumigénylés folyamatát. A képviselők azt is kérik, hogy a diákokat a szemeszter kezdete előtt kellő időben értesítsék az ösztöndíj elnyeréséről, hogy elég idejük legyen a vízum beszerzésére.

Tandíjmentesen

A tandíjak mértéke az EU-ban tagállamonként változó, de van olyan ország is, ahol például tilos tandíjat fizettetni a hallgatókkal. Az EP azt szeretné, ha a tandíj összege egy adott Erasmus Mundus képzésben résztvevő minden egyetemen és minden hallgató számára egyforma lenne. A képviselők emellett azt is el akarják érni, hogy azokban az országokban se kérhessenek pénzt az oktatásért a programban résztvevő egyetemek, ahol jelenleg egyáltalán nincs tandíj.

Magasabb ösztöndíj a nem EU-s diákoknak

A parlament szerint a harmadik országokból érkező diákok számára magasabb összegű ösztöndíjat kellene biztosítani, mint az uniós hallgatók számára.

A képviselők több szegény körülmények közül érkező, fogyatékkal élő, tanulási nehézségekkel küszködő, illetve kisebbségi csoportokhoz tartozó diákot fogadnának az Erasmus Mundusban.

Az EP fontosnak tartja a nyelvi képzést is, ezért úgy véli, az egyes képzéseken legalább két uniós nyelven kell oktatni a diákokat, és biztosítani kell a nyelvi előkészítést.

4424 ösztöndíj

Az első Erasmus Mundus (2004-2008) keretében egyébként 4424 ösztöndíjat ítéltek oda unión kívüli diákoknak. A programban 323 egyetem, köztük 265 európai vett részt.

Jelentés: (A6-0294/2008) - Erasmus Mundus program (2009-2013)

a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2009-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

Eljárás: együttdöntés, első olvasat

Vita: 2008. október 20., hétfő

A jelentés szövege <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?…

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ
OKTATÁSÜGY