Az Alkotmánybíróság október 27-28-i teljes ülésének napirendje

2008.10.22. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 43. § (6) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Napirendre tűzik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Folytatják a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását.

Megvitatják a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a határozattervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletben nem rendelkezett az előzetes letartóztatás, valamint az elzárás során alkalmazható motozás szabályairól.

Megtárgyalják az alkotmányjogi panasszal összefüggő gyakorlati kérdéseket.

Határozattervezet készült az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Kedden ismét szó lesz az Országos Választási Bizottság 183/2008. (V. 6.) OVB határozata ellen benyújtott kifogásról. Az OVB hitelesítette a dr. Ádám Attila által a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány képviseletében benyújtott országos népi kezdeményezés aláírásgyűjt ívét. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy a 2006-ban alakult Országgyűlés kimondja a feloszlását.”

Negyedszer tárgyalják az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI.13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogást. Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998 . évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008 . május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Szóba kerül az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 2. § (2) bekezdése és 28. (5) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Megkérdőjelezték a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet alkotmányosságát.

Egy határozattervezet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alkotmányosságát elemzi.

Napirenden lesz a Fővárosi Ítélőtábla 3.Kf.27.315/2006/2. sz. jogerős végzésében alkalmazott, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (4) bekezdésének b) pontja, valamint a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG