Az Európai Bíróság munkaprogramja (2008. október 27-től november 7-ig)

2008.10.28. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A 2008. november 3-tól november 7-ig tartó munkahéten a védjegyitorlás és az összehasonltó reklámozás, a különleges jogok gyakorlásának nem kellően pontos feltételekhez kötése, valamint a más tagállamokból érkező befektetések akadályozása kerül terítékre az Európai Bíróság munkarendjében.

Az október 27-től október 31-ig tartó munkahét

2008. október 27-e (hétfő) és 2008. november 2-a (vasárnap) között az Európai Bíróságon ún. „semaine blanche” lesz, azaz ezen a héten nem lesznek tárgyalások, ítélethirdetések, és nem kerül sor főtanácsnoki indítványok felolvasására sem.

A november 3-tól november 7-ig tartó munkahét

2008. november 5., szerda

  • C-487/07 L'Oréal és társai - Tárgyalás

[Minőségi parfümtermékek utánzása – Védjegybitorlás – Összehasonlító reklámozás]

Háttéranyagok

A L'Oréal csoport számos parfümöt, köztük a Trésort, a Miracle-t, az Anaïs-Anaïst és a Noát forgalmazza, amelyek mindegyike tekintetében a termék nevének megfelelő szóvédjegy jogosultja is. A Starion cég három olyan parfümsorozatot (a Creation Lamis, a Dorall és a Stitch sorozatok) is forgalmaz, amelyek a L'Oréal említett parfümjeinek az utánzatai. E parfümutánzatok csomagolása általában hasonlít annak a parfümnek a csomagolására, amelyet utánozni próbálnak, de a hasonlóság sosem olyan mértékű, amely alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére vagy a kereskedelem megzavarására. A parfümutánzatok forgalmazása során a Starion olyan összehasonlító listákat készít és ad át a kiskereskedőknek, amelyek arra vonatkozó információt tartalmaznak, hogy az egyes utánzatok illata melyik magasabb árkategóriájú parfüm illatához hasonlít. A L'Oréal – védjegyjogainak megsértésére hivatkozva – jogi eljárásokat indított az Egyesült Királyságban a Starion ellen. A L'Oréal azt állítja, hogy a termékei nevének az összehasonlító listán való feltűntetésére és a csomagolási megoldásaihoz hasonló csomagolások alkalmazására a Starion nem volt jogosult, mivel ezek az elnevezések és csomagolásformák védjegyoltalom alatt állnak. A jogvitában eljáró angol bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a Starion által alkalmazott forgalmazási gyakorlat összhangban van-e a közösségi védjegyirányelvvel és a megtévesztő reklámról szóló irányelvvel.

2008. november 6., csütörtök

  • C-326/07 Bizottság kontra Olaszország - Főtanácsnoki indítvány

[Aranyrészvények – A különleges jogok gyakorlásának nem kellően pontos feltételekhez kötése – Más tagállamokból érkező befektetések akadályozása]

Háttéranyagok

Olaszországban a védelem, szállítás, távközlés, energiaforrások és egyéb közszolgáltatások ágazatokban tevékenykedő és állami ellenőrzés alatt álló társaságok közül a minisztertanács elnöke rendelettel határozza meg azokat, amelyek alapszabályát ki kell egészíteni egy olyan záradékkal, amely az állami ellenőrzés megszűnése esetén továbbra is biztosítja az állam számára meghatározott különleges jogok gyakorlásának a lehetőségét (aranyrészvény). E különleges jogok alapján az állam bizonyos esetekben megakadályozhatja az érintett cégben a befektetők 5% feletti részesedésszerzését, az 5% részesedéssel rendelkező részvényesek között kötendő megállapodásokat, illetve megvétózhatja a társaság megszüntetésére, áthelyezésére, összeolvadására, szétválására, a székhely külföldre történő telepítésére, valamint a társasági cél megváltoztatására irányuló határozatokat. Ilyen esetek lehetnek különösen az energiahordozókkal és nyersanyagokkal, a távközlési és szállítási alapszolgáltatásokkal, valamint a közszolgáltatásokkal való ellátás megszakadásával fenyegető súlyos és tényleges veszélyek, a közszolgáltatások nyújtásához szükséges berendezések és hálózatok biztonságos üzemeltetését fenyegető súlyos és tényleges veszélyek, a honvédelemet és a katonai biztonságot, valamint a közrendet és közbiztonságot fenyegető súlyos és tényleges veszélyek, illetve a közegészségügyi veszélyhelyzetek. A Bizottság szerint az így meghatározott esetek nem kellőképpen egyediek vagy pontosan körülírtak ahhoz, hogy a más tagállamokból érkező befektetők számára lehetővé tegyék annak megismerését, hogy mikor alkalmazhatók a fent említett különleges jogok. A Bizottság ezért annak megállapítását kéri az Európai Bíróságtól, hogy Olaszország megsértette a letelepedés és a tőkemozgás szabadságát.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA