A Bizottság felülvizsgálja a korrekciós intézkedésekről szóló közleményt

2008.10.28. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság felülvizsgálta az összefonódás-ellenőrzési korrekciós intézkedésekről szóló iránymutatását a versennyel kapcsolatos aggályok hatékonyabb kezelése érdekében, és azért, hogy megvilágítsa az összefonódási ügyekben érintett vállalatok számára, hogyan lehet a legjobban kezelni a versennyel kapcsolatos aggályokat. A korrekciós intézkedések az érintett felek által javasolt tranzakción a Bizottság által a versennyel kapcsolatosan megállapított lehetséges aggályok megszüntetése céljából végzett módosítások.

A főbb változtatások közé tartozik, hogy űrlapot vezettek be a korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás benyújtására, részletesebben szabályozták az üzletágak leválasztásával és a hozzáféréssel kapcsolatos korrekciós intézkedéseket, valamint tisztázták a felelős megbízott szerepét. A Bizottság a korrekciós intézkedésekről szóló közleményt is korszerűsítette a módosított 139/2004/EK összefonódás-ellenőrzési rendelet (lásd: MEMO/04/9), a Bizottság számos ügyön alapuló tapasztalata, a Bizottság a korrekciós intézkedésekről szóló tanulmánya (lásd: IP/05/1327) és a közösségi bíróságok újabb keletű ítéleteinek fényében. A korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közlemény figyelembe veszi a közleménytervezetről 2007-ben tartott nyilvános konzultáció (IP/07/544) során kapott észrevételeket is. Emellett a Bizottság a korrekciós intézkedésekről szóló közleményben eszközölt változtatásoknak megfelelően módosításokat fogadott el az összefonódás-ellenőrzési rendelet végrehajtási rendeletét (802/2004/EK bizottsági rendelet) illetően is.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „A korrekciós intézkedések nagyon fontosak az összefonódások ellenőrzésében, mert az összeolvadás lehetőségét biztosítják a vállalatok számára, miközben gondoskodnak a hatékony verseny fönntartásáról is. Ezt újkeletű nagy horderejű ügyek bizonyítják, így például a Gaz de France/Suez ügy és a Thomson/Reuters ügy. A korrekciós intézkedésekről szóló új közlemény egyértelmű iránymutatással szolgál a vállalatok számára a Bizottság annak érdekében kialakított szakpolitikájáról, hogy a jövőbeli korrekciók még hatékonyabbak legyenek".
A korrekciós intézkedésekről szóló tanulmány és a közelmúltbeli ítélkezési gyakorlat folyományaként a korrekciós intézkedésekről szóló közlemény hangsúlyozza, hogy a korrekciók csak akkor fogadhatók el, ha megvalósíthatóak és hatékonyan megszüntetik a Bizottság által a versenyt illetően megállapított aggályokat. Annak érdekében, hogy a Bizottság jobban mérlegelhesse a javasolt korrekció megvalósíthatóságát és hatékonyságát, a feleknek az új korrekciós űrlapon (RM-űrlap) kell a megfelelő prognózishoz szükséges információt továbbítaniuk. Ezt az összefonódás-ellenőrzési rendelet végrehajtási rendeletének módosításában vezették be.

Mivel csak megfelelő vásárló kezében lesz hatékony a leválasztás, a korrekciós intézkedésekről szóló közlemény további részletekkel szolgál arról, hogyan lehet megállapítani, melyik vevő ilyen, például annak tisztázásával, hogy előzetes vásárló megfelelő-e. A közlemény aláhúzza azt is, hogy fontos bevonni a leválasztás előtt álló üzletág életképességének biztosításához szükségesek minden eszközt és emberi erőforrást.

Az új iránymutatásban szerepel az is, hogy a Bizottság csak abban az esetben fogadna el korrekciókat – így például infrastrukturális hálózatokhoz való hozzáférést –, ha azok hatásai a leválasztásokéival megegyezőek. Figyelembe véve a hozzáférést biztosító múltbéli korrekciós intézkedések korlátozott hatékonyságát, a szóban forgó összehasonlító megközelítés garantálja majd, hogy a hozzáférést biztosító korrekciós intézkedéseket úgy alakítsák ki, hogy hatékony legyen az alkalmazásuk.

Ami a korrekciók alkalmazását illeti, a korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közlemény és a módosított az összefonódás-ellenőrzési rendelet tisztázza az ügygondnok szerepét.

A korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közlemény a 2001-ben elfogadott korábbi (közlemény|http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001XC0302(01):EN:NOT) helyébe lép, és a Bizottság összefonódásokkal kapcsolatos korrekciós gyakorlatát, valamint a 2007-ben indított nyilvános konzultáció során kapott észrevételeket tükrözi. A közlemény felülvizsgálata a Bizottság összefonódási ügyek korrekciós intézkedéseiről szóló, 2005 októberében közzétett tanulmányának (Merger Remedies Study) következtetéseire reagál. A Bizottság e tanulmányban a múltbeli korrekciós intézkedésekre kiterjedő ügyek átfogó felülvizsgálatát végzi el, és a szóban forgó korrekciók végrehajtását és hatékonyságát elemzi. A korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közlemény magában foglalja az európai bíróságok újabb keletű ítélkezési gyakorlatát, amely hasznos útmutatással szolgál, nevezetesen a korrekciók elfogadásának és elutasításának jogi keretéről. A korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közlemény végezetül figyelembe veszi a 2004-es összefonódás-ellenőrzési rendelet korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos rendelkezéseit (lásd MEMO/04/9), például azt, hogy a korrekciós intézkedések megvitatásának és értékelésének határidejét meg lehet hosszabbítani.

A korrekciós intézkedésekről szóló felülvizsgált közleményt és a módosított az összefonódás-ellenőrzési rendelet ma tették közzé az EU Hivatalos Lapjában, és holnap lép hatályba. A dokumentumok a következő internetes lapon érhetők el:

http://ec.europa.eu/…emedies.html

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
VERSENYJOG
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ