Az Alkotmánybíróság 2008. november 3-4-i teljes ülésének napirendje

2008.10.31. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül – immáron negyedszer – az országos népszavazás elrendeléséről szóló 76/2008. (VI. 13.) OGY határozat ellen benyújtott hat kifogás tárgyában készült határozattervezet.

Az országgyűlési határozatot a Magyar Közlöny június 13-án megjelent 87. száma tartalmazza: „Az Országgyűlés az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény rendelkezései szerint megtárgyalta Albert Zsolt és Albert Zsoltné által benyújtott országos népszavazási kezdeményezést, és arról a 2008. május 9-i ülésén a következők szerint döntött: Az Országgyűlés az »Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki által kötelezően választandó üzleti alapon működő több biztosítós egészségbiztosítást?« kérdésben az országos ügydöntő népszavazást elrendeli. Az országos ügydöntő népszavazás költségvetésére – az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül – 3,7 milliárd forint fordítható.”

Szó lesz a közigazgatási hivatalokról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet alkotmányosságáról.

Határozat készül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alkotmányosságával összefüggésben is.

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült az a tervezet, amely azt vizsgálja, hogy az Országgyűlés a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendeletben nem rendelkezett az előzetes letartóztatás, valamint az elzárás során alkalmazható motozás szabályairól.

Ismét megvitatják a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát.

Megbeszélik a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Egy indítványozó az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. Korm. rendelet 27. §-a, 27/A. §-a és 28. §-a alkotmányellenességének megállapítását kérte.

Megkérdőjelezték a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvény 14. § (1) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Kedden tűzik napirendre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 67. §-a, 68. § b) pontja, 73/A. §-a, valamint 73/B. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Több indítvány is érkezett, amelyek a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények alkotmányosságát támadta.

Megvizsgálják a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (10) bekezdésének alkotmányosságát.

Szóba kerül a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 92. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

A keddi teljes ülés végén öt végzéstervezetről is tárgyalnak.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG