Jövő héten szavaz a parlament a plafontörvény módosító javaslatairól

2008.11. 6. MTI

A költségvetés kiadási főösszegének 2009-re tervezett értéke nem lehet több, mint idén, illetve 2010-ben és 2011-ben a kiadási főösszeg legfeljebb a GDP-növekedés várható mértékének felével növekedhet - egyebek mellett ezt tartalmazza az a költségvetési bizottsági módosító indítvány, amelyet az úgynevezett költségvetési plafontörvényhez nyújtottak be.

A módosító javaslatokról jövő héten határoz majd a parlament.

A parlament költségvetési bizottságának csütörtöki ülésén döntött az SZDSZ a takarékos állami gazdálkodásról szóló törvényjavaslatához benyújtott módosító indítványokról. Az előterjesztő SZDSZ, a bizottság szocialista tagjai és a Pénzügyminisztérium is a bizottsági módosító indítványként benyújtott csomagot támogatta.

A csomag költségvetési plafon-meghatározása visszatért az SZDSZ eredeti javaslatához. A javaslat létrehozza a Költségvetési Tanácsot, nem jönne létre viszont a Költségvetési Hivatal, a tanács munkáját pedig csupán egy titkárság segítené.

A javaslatcsomag leszögezi azt is: a költségvetési törvényben úgy kell meghatározni a tárgyévet követő második évre vonatkozó elsődleges egyenlegcélt, hogy az elsődleges egyenlegcél nem lehet elsődleges hiány, és az államadósság reálértéke a tárgyévet követő második év végén várhatóan ne haladja meg az államadósságnak a tárgyévet követő év végére várható mértékét.

A csomagban szerepel az is, hogy ha az elsődleges egyenleg várható összege a tárgyévben és az azt követő négy évben kedvezőbben alakul az egyenlegcélnál, akkor a különbözetet évenkénti bontásban Stabilitási és Adóreform Alapként (SARA) kell nyilvántartani. A kormány köteles - legkésőbb a költségvetési törvényjavaslat országgyűlési benyújtásáig - a SARA összegének megfelelő mértékű adócsökkentési programot tartalmazó jogszabály-módosítást előterjeszteni.

  • kapcsolódó anyagok
ORSZÁGHÁZ
TÖRVÉNYHOZÁS
KÖLTSÉGVETÉS