Az Alkotmánybíróság november 17-18-i teljes ülésének napirendje

2008.11.13. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Határozat készül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18/A. § (1) bekezdésének és 18/B. § (1) bekezdés c) pontjának alkotmányosságával összefüggésben.

Szó lesz a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetről.

Megtámadták a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 44.§-ának alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340. §-ának alkotmányosságát.

Folytatják az alkotmányjogi panasszal összefügg gyakorlati kérdések tárgyalását.

Határozattervezet készült az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Napirendre tűzik az erdőről és az erdővédelméről szóló 1996. évi LIV. törvénnyel kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megvizsgálják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (3) bekezdésének, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 327. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Kedden a testület elé kerül a tervez - és szakért mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló 1999. évi CXIV. törvény 14. § (1) bekezdésének alkotmányosságával kapcsolatos tervezet.

Kifogásban támadták az Országos Választási Bizottság 220/2008. (VII. 16.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjt ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a választási bizottság nem választott tagjait szavazati jog ne illesse meg?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 221/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen is. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a választási bizottság nem választott tagjait szavazati jog ne illesse meg.”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 164/2008. (III. 18.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB hitelesítette a dr. H. Z. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül az egészségbiztosítási pénztárakról szóló 2008. évi I. törvényt.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 173/2008. (IV. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette a M. I. magánszemély által kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a biztosítottak szabadon választhassanak egészségbiztosítási pénztárat?”

A keddi teljes ülés végén négy végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján|http://www.mkab.hu/hu/napir.htm)

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG