Újpest kontra Sziget - birtokháborítást követett el a fesztivál

2008.11.14. MTI

Birtokháborítást követett el a Sziget fesztivált szervező cég 2007-ben azzal, hogy a megengedett határértéknél magasabb volt a zajszint Újpesten - mondta ki a IV., XV. kerületi bíróság csütörtökön kihirdetett, nem jogerős ítéletében. A szervezők szerint a fesztivál megrendezését az ítélet nem veszélyezteti.

Az ítélet szerint a fesztivál 2007 augusztusában birtokháborítást követett el az engedélyezett határértéket meghaladó zajkibocsátással. A bíróság a szervező céget eltiltotta a határértéket meghaladó zajkibocsátástól, és arra kötelezte, hogy annak megakadályozására hangerőszabályzó és zajszigetelő berendezéseket alkalmazzon a jövőben.

A bíróság elutasította az újpesti önkormányzat keresetének azon részét, amelyben a felperes azt kérte, tiltsák el a szervezőket a 22 és reggel 6 óra közötti zenés és egyéb műsoros események megrendezésétől, valamint a zene- és műsorszolgáltatástól.

Makszinné Pócsik Judit bíró közölte, hogy a perveszteséget-pernyertességet nagyjából fele-fele arányban állapította meg. Az alperest kötelezte arra, hogy fizessen meg 149.965 forint rész-perköltséget, továbbá 7.500 forint eljárási illetéket.

Ismertetése szerint a felperes önkormányzat rendkívül nagy számú ingatlant tett a per tárgyává, amelyek között sok volt a közpark, közterület és csak kisebb számban szerepeltek közöttük lakás célú ingatlanok.

A bírónő közölte, megállapítható volt a tanúvallomásokból, hogy a rendezvény alkalmas volt a pihenés és az alvás megzavarására, ám a túlnyomórészt közparkok és közterületek rendeltetésszerű használatához ezek a tevékenységek nem tartoznak hozzá. Elmondta azt is, hogy 2006-ban nem volt megállapítható a zajvédelmi határok megsértése.

A bíróság által kirendelt szakértő a 2007-es rendezvény ideje alatt megállapította, hogy a határértéket meghaladó zajkibocsátás történt, ám azok a helyek, ahol ezeket a méréseket végezték, nem a felperes tulajdonában álló ingatlanok voltak. A becsatolt térképvázlatok alapján a bíróság két ingatlan esetében megállapítottnak találta a határérték-túllépést.

Makszinné Pócsik Judit kiemelte, hogy a felperes részéről mindössze három címen volt megjelölve lakás rendeltetésű ingatlan, ezekkel kapcsolatban azonban nem volt mérési adat, sem pedig tanúval alátámasztott bizonyítás.

Közölte, hogy a 2008-as rendezvény nem képezte az eljárás tárgyát, de a bíróság nyomatékkal értékelte, hogy a szervezők által beszerzett zajvédő berendezésekkel már csillapítani, korlátozni tudták a zajszintet.

Kitért arra: egységes a bírói gyakorlat abban, hogy a tevékenységtől való eltiltásra csak a legvégső esetben kerülhet sor, csak akkor, ha a zavaró magatartás semmilyen más módon nem küszöbölhető ki.

Gerendai Károly, a Sziget Kulturális Szervezőiroda ügyvezetője az ítélet kihirdetés után közölte: a fesztivál megrendezését nem veszélyezteti a bíróság döntése, de valószínűleg fellebbezni fognak az ítélet ellen.

Az ügyvezető MTI-nek elmondta azt is, nem értette a bíróság azon okfejtését, amely szerint két ingatlannál volt valószínűsíthető a megengedett határértéknél nagyobb zajszint. Hangsúlyozta: ahogy 2008-ban, jövőre is nagy gondot fordítanak arra, hogy a Hajógyári-szigetről kiszűrődő zaj ne zavarja a környéken élőket.

  • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ÖNKORMÁNYZATOK