Parkolási ügyek az Alkotmánybíróság előtt

2008.11.21. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) november 24-én megkezdi a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (1) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását.

Az Országgyűlés június 9-én fogadta el azokat a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-től az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetése miatti ügyeket a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket pedig megszüntetik.

Az elmúlt hónapokban több mint kétszázötven indítvány érkezett az Ab-hoz bíróságoktól, ügyvédektől, magánszemélyektől, valamint parkolási cégektől. A legtöbb indítványt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon fogalmazták meg; egy bírónál hatvanhét ügyet függesztett fel a törvénymódosítás miatt. Június óta már több száz peres eljárást függesztettek fel – a budapesti székhelyű bíróságokon kívül – többek között a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon, a Debreceni Városi Bíróságon és a Budaörsi Városi Bíróságon is.

Az Alkotmánybíróságról szóló törvény alapján a bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Ab eljárását kezdeményezi, ha az előtte folyamatban levő ügy elbírálása során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek alkotmányellenességét észleli. Az érintett peres ügyekben eljáró bírák szerint a rendelkezés visszamenőleges hatályú, vagyis a jogszabály kihirdetése előtti időkre való alkalmazása aggályokat vet fel.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
KÖZLEKEDÉS