Az Alkotmánybíróság november 24-25-i teljes ülésének napirendje

2008.11.21. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság kedden 10 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozatát. Az alkotmánybírák megkezdik a parkolási ügyekkel összefügg határozattervezet vitáját, és folytatják a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény felülvizsgálatát.

A hétfői teljes ülésen kerül napirendre az erdőről és az erdővédelméről szóló 1996. évi LIV. törvénnyel kapcsolatban mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálata tárgyában készült határozattervezet.

Megtárgyalják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (3) bekezdésének, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 327. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Napirenden lesz az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 18. § (6) bekezdés f) pontjának, továbbá 18/C. § (7) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Az alkotmánybírák megkezdik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XXX. törvény 63. § (1) bekezdése lkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezet tárgyalását. Az Országgyűlés 2008. június 9-én fogadta el a törvénymódosításokat, amelyek alapján június 19-től az egy éven túli parkolási díj meg nem fizetése miatti ügyeket a bíróságok nem tárgyalhatják, a folyamatban lévő pereket megszüntetik.

Megvitatják a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 170. §-170/D.§-ainak alkotmányosságát.

Határozattervezet készült a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 1992. július 1. és 2001. június 30-ig hatályban volt 147. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben is.

Kedden 10 órakor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki az Alkotmánybíróság a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságával kapcsolatos határozatát.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 218/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a választási bizottságok jogi személyiségéről?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 219/2008. (VII. 16.) OVB határozatát is. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a választási bizottságok üléséről készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 22/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplőkérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a választási bizottságok jogi személyiségéről.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 173/2008. (IV. 8.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt Arról, hogy a választási Bizottságok ülésér l készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra.”

Másodszor tárgyalják a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgáló határozattervezetet.

Szintén másodszor kerül az alkotmánybírák elé a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján