Az Alkotmánybíróság december 1-2-i teljes ülésének napirendje

2008.11.28. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság decemberi első két teljes ülésén harmadszor kerülnek napirendre a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát megkérdőjelező indítványok.

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülése elé kerül az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIIII. törvény 18. § (6) bekezdés f) pontjának, továbbá 18/C. § (7) bekezdésének alkotmányosságát vizsgáló határozattervezet.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 218/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson a választási bizottságok jogi személyiségéről?”

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 219/2008. (VII. 16.) OVB határozatát is. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a választási bizottságok üléséről készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra?”

Szóba kerül az Országos Választási Bizottság 222/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen benyújtott kifogás. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt a választási bizottságok jogi személyiségéről.”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 223/2008. (VII. 16.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a dr. F. J és dr. G. K. magánszemélyek által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Kezdeményezzük, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt arról, hogy a választási Bizottságok üléséről készült jegyzőkönyvet a választási bizottság hozza nyilvánosságra.”

Megtárgyalják a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezéseinek, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (3) bekezdésének, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 327. § (3) bekezdésének alkotmányosságát.

Határozattervezet készült az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Harmadszor kerül az alkotmánybírák elé a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Szó lesz a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény több rendelkezésének alkotmányosságáról.

Napirendre kerül a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 26. § (2) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Ugyancsak megvitatják a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek „a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXX. törvény 96. § (6) bekezdése hatálybalépéséről rendelkező rendelkezések” alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Kedden harmadszor tárgyalnak a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Az alkotmánybírák elé kerül a kötelez egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIIII. törvény 18. § (6) bekezdés e) pontjának, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5/B. § (1) bekezdésének alkotmányosságával összefüggésben készült határozattervezet.

Megvizsgálják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Folytatják az alkotmányjogi panasszal összefügg gyakorlati kérdések tárgyalását.

Megkérdőjelezték a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontja „és minden egyéb, a statisztikai el írások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek” szövegrészének alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG