60 milliós külső határőrizeti támogatás Magyarországnak

2008.12. 2. BruxInfo

A Bizottság hétfőn elfogadta a Külső Határok Alap 2007–2013 keretében Magyarországra vonatkozó többéves programot az első két év – 2007 és 2008 – éves programjával együtt, amelynek becsült összege mintegy 62 millió eurót tesz ki.

A Külső Határok Alap a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program négy pénzügyi eszközének egyike, amely a külső határok integrált igazgatásából és a közös menekültügyi és bevándorláspolitika végrehajtásából fakadó feladatok tagállamok közötti igazságos megosztását segíti elő.

Az alap úgynevezett pénzügyi szolidaritási mechanizmust hoz létre azon tagállamok támogatására, amelyek a közösség javára tartós és súlyos pénzügyi terheket viselnek a külső határok ellenőrzése és felügyelete, illetve a vízumpolitika közös szabványainak bevezetéséből adódóan. Az alap 2007–2013 között mintegy 1820 millió euró fölött rendelkezik.

A Bizottság hétfőn elfogadta a Magyarországra vonatkozó többéves programot az első két év – 2007 és 2008 – éves programjával együtt, amelynek becsült összege mintegy 62 millió eurót tesz ki.

Jacques Barrot bel- és igazságügyi biztos közleményében kiemelte, hogy ezen többéves program elfogadásával Magyarország bizonyította elkötelezettségét a közös integrált határigazgatási rendszer kiépítése iránt. „Az illegális bevándorlás megelőzésére szolgáló korszerű berendezések hozzásegítik majd Magyarországot, hogy képes legyen megfelelni annak a kihívásnak, amit ebben a gyors ütemben változó globalizált világban az EU nevében végzett határellenőrzés jelent” – tette hozzá.

Magyarország úgy döntött, hogy az Alap mind az öt stratégiai prioritását végrehajtja. Ezek a következők:

  • a közös integrált határigazgatási rendszer további fokozatos kiépítése;
  • egy európai határőrizeti rendszer nemzeti összetevőinek kifejlesztése;
  • a vízumkibocsátáshoz és az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez nyújtott támogatás a tagállamok harmadik országbeli konzuli képviseletei számára;
  • a külső határokról és a vízumokról szóló közösségi szabályok által előírt számítástechnikai rendszerek (VIS és SIS) létrehozása;
  • a külső határokról és a vízumokról szóló közösségi szabályok alkalmazása, különös tekintettel a Schengeni Határellenőrzési Kódexre és az Európai Vízumkódexre.

A 2007-es és 2008-as éves programok által Magyarországon finanszírozott projektek közé tartozik:

  • új ellenőrző eszközök üzembe helyezése az Ukrajnával és Szerbiával szomszédos külső országhatárokon az illegális migráció megelőzésére,
  • a határátkelőhelyek létesítményeinek korszerűsítése,
  • a rendőrség térképalapú elektronikus rendszerének korszerűsítése a külső határokon bekövetkező események ellenőrzése és figyelemmel kísérése céljából,
  • biometrikus eszközök kifejlesztése és beszerzése a személyek külső határokon történő ellenőrzésére.
  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
RENDŐRSÉG
MIGRÁCIÓ
VÍZUM