Dr. Horváth Gyöngyi lett a MOKK ügyvezetője

2008.12. 3. MOKK

Dr. Tóth Ádám elnök Dr. Horváth Gyöngyit nevezte ki a Magyar Országos Közjegyzői Kamara ügyvezetői posztjára. A szakember feladata a közjegyzők legfőbb érdekvédelmi és szakmai képviseletének operatív irányítása.

Dr. Horváth Gyöngyi ezt megelőzően több éven keresztül foglalkozott a közjegyzői szervezetet érintő jogszabályokkal, illetve az igazságügyi szakértői intézményrendszer átalakítását megalapozó törvények előkészítésével.

A MOKK új ügyvezetője 1996-tól kezdődően részt vett az Igazságügyi Minisztérium (ma Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) Igazságügyi Kodifikációs Főosztályán az igazságügyi reform részeként a bírósági szervezetet érintő törvények előkészítésében. 2007-ben lett közjegyzőhelyettes. Ezzel párhuzamosan a közjegyzői szervezetet érintő jogszabályokat, 2001-től pedig az igazságügyi szakértői intézményrendszer átalakítását megalapozó törvényeket készítette elő. Több publikációja is megjelent, elsősorban a két szervezetet érintő témákban.

Dr. Horváth Gyöngyi 1994-ben szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1994 és 1996 között az ELTE Szociológiai Intézetében doktoranduszhallgatóként fő kutatási területe a bírósági szervezetrendszer volt. Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében 2003-ban európai szakjogászként diplomázott, ezt követően az Európai Unió bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában dolgozott szakértőként.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) a legfőbb önkormányzati szervként a közjegyzői kart és szervezeteit képviseli. A budapesti székhelyű kamara – a hatályos rendelkezések szerint – nem pusztán érdekvédelmi szervezet, hanem jogszabályokat is kezdeményez és közreműködik azok előkészítésében, a közjegyzői kar irányításával és szervezésével kapcsolatban állami feladatokat lát el, működteti a közjegyzői levéltárat, illetve közhitelű és egyéb központi nyilvántartásokat vezet.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZJEGYZŐK