Mégis működhetnek majd regionális szinten a közigazgatási hivatalok?

2008.12. 4. MTI

Még az idén megszülethet a közigazgatási hivatalok illetékességéről szóló törvény, ha az MSZP és a Fidesz konszenzusra jut: az önkormányzati bizottság a parlament elé terjesztette azt a javaslatot, amely eleget tenne az Alkotmánybíróság (Ab) által szabott jogalkotási kötelezettségnek, és bár nem mondaná ki a hivatalok regionális működését, ezt - a mindenkori kormány döntésétől függően - a gyakorlatban lehetővé tenné.

Az Ab még novemberben semmisítette meg a közigazgatási hivatalokról szóló kormányrendeletet, azzal, hogy egy kétharmados parlamenti többséget igénylő törvényt nem lehet kormányrendelettel pótolni, a kormány nem vonhatja el az Országgyűlés hatáskörét. A kormányrendelet azt rögzítette, hogy a közigazgatási hivatalok a korábbi fővárosi, illetve megyei szint helyett regionális keretek között működhetnek.

Az Alkotmánybíróság azonban megállapította: alkotmányellenes helyzet keletkezett azzal, hogy az Országgyűlés nem a helyi önkormányzatokról szóló törvényben szabályozta a közigazgatási hivatalok jogállását. Az Ab felhívta az Országgyűlést arra, hogy jogalkotási kötelezettségének december 31-ig tegyen eleget.

A parlament önkormányzati bizottsága által benyújtott törvényjavaslat orvosolná a mulasztást, és a kétharmados önkormányzati törvényben rendezné a szabályozást. A törvényjavaslat nem hozná létre a regionális közigazgatási hivatalokat, hanem azt mondaná ki: a közigazgatási hivatalok illetékessége a főváros és megyék közigazgatási területéhez igazodik.

A törvényben ugyan nem szerepelnének regionális hivatalok, ám a jogszabály megengedné, hogy több megyére is kimondható legyen egy-egy hivatal illetékessége. Azt is tartalmazza a javaslat, hogy a kormány rendeletben szabályozza a közigazgatási hivatalok illetékességi területét és működésének részletes szabályait, azaz a mindenkori kabinet kezébe adja, hogy regionális alapon von-e össze hivatalokat.

Az MTI információi szerint a Fidesz támogatja a törvényjavaslat napirendre tűzését, és azt is, hogy házszabálytól való eltéréssel tárgyalja az Országgyűlés, így a jövő héten lefolytathatják a vitáját, majd december 15-én szavazhatnak is róla. Az ellenzéki párt azonban várhatóan módosító indítványt nyújt be a javaslathoz, és ennek elfogadásához kötheti a törvény megszavazását.

A javaslat több más politikai alkut is tartalmaz azon kívül, hogy a mindenkori kormány kezébe adja a névleg ugyan nem, de a gyakorlatban regionálisan működtethető közigazgatási hivatalok megszervezését.

A jogszabálytervezet ugyanis a közigazgatási hivatal vezetőjének a megbízatását a jelenlegi hat év helyett négy évre csökkenti, és a kormányciklusokhoz köti: a vezető megbíztatása a kormány megbízatásának megszűnésével, illetve az új kormány megalakulásával megszűnik.

A javaslatban szerepel az is, hogy önállósága és működőképessége védelme érdekében kiegészítő állami támogatás illeti meg az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe lévő helyi önkormányzatot.

Ha a parlament kétharmados többséggel elfogadja a törvényjavaslatot, a jogszabály 2009. január 1-jén lép hatályba.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ORSZÁGHÁZ
ÖNKORMÁNYZATOK