Az Alkotmánybíróság december 8-9-i teljes ülésének napirendje

2008.12. 5. Jogi Fórum / Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén negyedszer kerül napirendre a luxusadóról és a helyi adókról szóló törvények alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezet.

Ugyancsak negyedszer tárgyalnak a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról.

Szó lesz a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény több rendelkezésének alkotmányosságáról.

Megkérd jelezték a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (7) bekezdés 3. pontja „és minden egyéb, a statisztikai el írások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek” szövegrészének alkotmányosságát.

Kedden megvizsgálják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 39. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 14/2008. (I. 8.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a B. Z. magánszemély által benyújtott népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e azzal, hogy az országgyűlési választások egyéni választókerületeit úgy határozzák meg, hogy minden egyes választókerület esetén, a választói névjegyzékben szereplő emberek száma ne térhessen el öt százaléknál nagyobb mértékben az országos átlagtól?”

Megvitatják az Országos Választási Bizottság 199/2008. (V. 19.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB hitelesítette az Sz. J. magánszemély által benyújtott népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési választásokon mandátumhoz jusson a pártlista, ha az azt állító párt területi listái elérik a választópolgárok által valamennyi területi pártlistára leadott és országosan összesített érvényes szavazatok 1 százalékát?”

Megtárgyalják a földgáz díjának megállapításáról szóló – 2000. VII. 1. és 2000. XI. 2. közötti hatályos – 11/1999. (III. 19.) GM rendelet 1. számú mellékletének alkotmányosságát. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

Napirendre veszik a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 35. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

A keddi teljes ülés végén két végzéstervezetről is tárgyalnak.

A teljes ülések napirendje megtalálható az Alkotmánybíróság honlapján

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG