A reklámtilalom enyhítése növeli a jogi szolgáltatók versenyét

2008.12. 5. Capital Communications

Budapest, 2008. december 5. – „Jelentős elmozdulást hozhat a jogi szolgáltatók kommunikációjában az Ügyvédi Etikai Szabályzat módosítása az ügyvédi reklámtilalom enyhítéséről” – mondta dr. Hegyi Gábor, a Capital Communications ügyvezető igazgatója az ügyvédi reklám szabályozásának változásait ismertető budapesti konferencián.

„A szabadabb tájékoztatás és az ügyvédi irodák jobb láthatósága elősegíti, hogy a közvélemény pontosabban értse a nemzeti össztermékhez nagyban hozzájáruló vállalatokat segítő ügyvédi társadalom gazdasági szerepét és súlyát. A liberálisabb reklámszabályozásnak köszönhetően tovább nő a verseny a jogi szolgáltatók piacán is, ami – a gazdaság egyéb szektoraihoz hasonlóan – az ügyfelek érdekeit szolgálja” – tette hozzá a kommunikációs szakember.

A konferencián elhangzott, hogy a jogi szolgáltatókkal kapcsolatos új versenyjogi kihívásokat felismerve, valamint az egyes – főként nemzetközi hátterű – ügyvédi irodák megnövekedett kommunikációs- és marketingtevékenységét érzékelve a Magyar Ügyvédi Kamara (Kamara) elnöksége kezdeményezte az Ügyvédi Etikai Szabályzat egyes rendelkezéseinek pontosítását, kibővítését, illetve a magyar és európai jogszabályi és egyéb követelményeknek való megfeleltetését.

A kibővített Szabályzat többek között kimondja: „Az ügyvéd jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem félrevezető és nem sérti a Szabályzat Preambulumában megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket.” Az új Szabályzat az Igazságügyi Közlönyben történő kihirdetése napján, de leghamarabb 2009. január 1-jén lép hatályba.

Az elmúlt években néhány ügyvédi iroda marketingtevékenységének részeként sikerrel alkalmazta a sajtókommunikáció eszközeit, míg számos más jogi szolgáltató a szigorú hazai szabályozás miatt óvatosabb maradt. A Kamara elnökségének döntése egyértelművé tette, hogy a jogi szolgáltatók más gazdasági tanácsadó vállalatokhoz hasonlóan szabadon és demokratikusan alkalmazhatják az etikus reklám és kommunikáció eszközeit.

  • kapcsolódó anyagok
REKLÁM
ÜGYVÉDSÉG