A Bizottság iránymutatásokkal segíti a mobiltelevíziózás európai elterjedését

2008.12.10. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Az Európai Bizottság a mai napon döntő lépést tett az európai mobiltelevíziózási szolgáltatások uniós versenyének élénkítése irányában. Iránymutatásokat tett közzé a mobiltelevíziózás engedélyezése kapcsán az említett szolgáltatás európai elterjedésének felgyorsításáért.

Világviszonylatban a mobiltelevíziózásból származó bevétel a várakozások szerint a 7,8 milliárd eurót is túlszárnyalhatja 2013-ban. A 2008 nyara előtt egyes tagállamokban elindított kereskedelmi szolgáltatások alapján elmondható, hogy a fogyasztói kereslet egyre nő: csak Hollandiában 10 000 felhasználó fizetett elő a szolgáltatásra ősz elején. A mobil műsorszórási szolgáltatások piaci bevezetéséhez a tagállamok engedélye szükséges. Az Európai Bizottság ezen iránymutatások közzétételével, valamint a DVB-H szabványnak az EU hivatalos szabványjegyzékébe való 2008. márciusi felvételével (IP/08/451) egyértelmű tanújelét adta abbéli elkötelezettségének, hogy elősegítse ezen szolgáltatások elterjedését az európai fogyasztók körében.

„A mobiltelevíziózás sikeres kereskedelmi bevezetése Ausztriában, Olaszországban, Finnországban és Hollandiában megmutatta, hogy a hatékony engedélyezési eljárások kulcsfontossággal bírnak a mobiltelevíziózás gyors meghonosításában. Ausztriában ötezren éltek a mobiltelevíziózás lehetőségével a bevezetés első pár hetében. Az ünnepek előtti időszakban várhatóan még több előfizetővel számolhatunk, így sokak számára megadatik annak lehetősége, hogy jártában-keltében nézhesse a televíziót” — mondta Viviane Reding, az EU távközlési biztosa. „Ezért szeretnénk iránymutatást adni a tagállamoknak ahhoz, hogyan teremtsenek alapot az ágazat számára ezen innovatív szolgáltatások minél gyorsabb és zökkenőmentesebb bevezetéséhez. Álláspontunk szerint csak az összes érintett szereplő – a műsorszórók, a mobilszolgáltatók és a platformüzemeltetők – összefogása vezethet eredményre. Elfogadhatatlannak tartjuk a mobiltelevíziózás európai bevezetésének merev szabályozását vagy körülményes engedélyeztetési eljárásait.”

A Bizottság a tagállamokkal és az ágazattal szoros együttműködésben meghatározta azokat a fő elveket, amelyeket a tagállami jogalkotóknak és kormányoknak a mobiltelevíziózással kapcsolatos szolgáltatások engedélyezése során követniük kell. A Bizottság ma ezeket az elveket tette közzé egy új közleményben, amely a tagállamok segítségére lesz abban, hogy a mobiltelevíziózás a gazdasági szereplők és a fogyasztók számára minél hamarabb kézzelfogható valósággá váljon.

A mai napig csak néhány tagállam, például Ausztria, Finnország, Franciaország és Németország rendelkezik jogszabályokkal az új mobiltelevíziózási szolgáltatások vonatkozásában. A bizottsági iránymutatások célja a mobiltelevíziózás lendületének uniós szintű fenntartása annak érdekében, hogy egységes és kedvező szabályozási környezet jöjjön létre ezen új szolgáltatás elindításához és térnyeréséhez (IP/07/1118).

Az iránymutatások szerint az egyértelmű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes engedélyezési eljárás a késedelmek eredményes elkerülésének záloga. A fogyasztóknak nyújtott szolgáltatás minőségének – a beltéri lefedettség és az adatátviteli minőség vonatkozásában is – szintén szerepelnie kell az engedély megadásának feltételei között. Az iránymutatásokban ezen kívül az a javaslat is helyet kapott, hogy amennyiben a szolgáltatásnyújtás ésszerű határidőn belül nem veszi kezdetét, legyen visszavonható a mobiltelevíziózás céljára rendelkezésre bocsátott frekvenciahasználati engedély. A szabályozó szerveknek ezen túlmenően azt tanácsolják, hogy az engedélyezési eljárást tegyék nyitottá az ágazat összes szereplője számára, és ösztönözzék a távközlési szolgáltatók (a szolgáltatásnyújtók) és a műsorszórók (a tartalomszolgáltatók) közötti együttműködést. Végezetül felkérik az ágazatot, hogy biztosítsa a DVB-H technológián alapuló mobiltelevíziós szolgáltatások Európai Unión belüli kompatibilitását. Ez többek között olyan nem jogvédett technológiák választásával biztosítható, amelyeket az összes fogyasztó a használt készüléktől függetlenül, külön bővítmények nélkül igénybe vehet a mobiltelevíziózáshoz.

A rugalmas szabályozás és a világos engedélyezési rendszerek megteremtik az ágazat számára a mobiltelevíziós szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok gyors megjelenéséhez szükséges jogbiztonságot. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az elért eredményeket, és nem fogja megengedni, hogy ésszerűtlen követelmények késleltessék az európai fejlődést. A Bizottság továbbra is ösztönzi az információ, a tapasztalat és az iránymutató gyakorlat cseréjét a nemzeti hatóságok és a többi érdekelt fél között. Az analóg televíziózásról a digitálisra való áttérés folyamata és a távközlési reform (IP/08/1661) ráadásul új frekvenciatartományokat tesz elérhetővé, amelyek mobiltelevíziós szolgáltatások nyújtására is felhasználhatók.

Háttér

2007 júliusában a Bizottság javaslatot tett a mobiltelevíziózás európai elterjedését célzó stratégiára (IP/07/1118, MEMO/07/298). A stratégia többek között azt tűzte ki célul, hogy a földi mobiltelevíziózás közös szabványaként az európai ipar által – az európai kutatási alapok támogatásával – kifejlesztett egységes, nyílt DVB-H szabvány terjedjen el Európában. 2008 márciusában a Bizottság jóváhagyta a DVB-H szabványnak az EU hivatalos szabványjegyzékébe való felvételét (IP/08/451). A DVB-H szabványon alapuló kereskedelmi szolgáltatásokat egyre növekvő mértékben vezetik be és alkalmazzák a világ más részein is, például Marokkóban, Indonéziában, Oroszországban és Szingapúrban. A műholdas és a DVB-SH szabvány alapú, határokon átnyúló mobiltelevíziózás várhatóan már 2009-ben megvalósul Európában és szerte a világon.

A Bizottság mobiltelevíziózásról szóló közleménye megtalálható az alábbi internetes oldalon:

http://ec.europa.eu/…index_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
HÍRKÖZLÉS
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ