Ab-határozat a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényről

2008.12.15. MTI

Hétfőn hirdeti ki az Alkotmánybíróság (Ab) a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságáról szóló határozatát.

Az Országgyűlés 2007. december 17-én fogadta el a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvényjavaslatot, amely számos területen ad eddig csak a házastársakat megillető jogokat az élettársi kapcsolatban élő, akár egynemű pároknak is. A törvény 2009. január 1-jén lép hatályba.

A jogszabály alkotmányosságát több indítványozó támadta, köztük a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja is. A törvény megsemmisítését azért indítványozta áprilisban a párt, mert álláspontja szerint a jogszabály ellentétes az Alkotmány 15. paragrafusával, amely szerint "a Magyar Köztársaság védi a házasság és a család intézményét", a törvény pedig gyakorlatilag a házasság szintjére helyezi a bejegyzett élettársi viszonyt.

A KDNP szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a törvény megengedi az azonos neműek élettársi kapcsolatát is. Úgy vélik, mivel a bejegyzett élettársi kapcsolat és a házasság között nincs szignifikáns különbség, a házasság pedig hagyományosan egy férfi és egy nő életközössége, ennek kapcsán is felmerülnek alkotmányos aggályok. Azt viszont elismerik, hogy ha a társadalomban ilyen igény mutatkozik, akkor legyen jogi kategóriája az egyneműek együttélésének, mert ez méltányos lehet.

A törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt két nagykorú személy kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatban szeretnének élni. Kiskorú azonban a gyámhatóság előzetes engedélyével sem élhet ezzel a lehetőséggel. A felek kérésére a ceremónia kisebbségi nyelven is lefolytatható, ha az a Magyarországon honos nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvek egyike.

A bejegyzett élettársi kapcsolat a házassággal azonos vagyonjogi, öröklési jogi joghatásokkal jár. A regisztrálással a kapcsolatban élők között is vagyonközösség alakul ki.

A törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását, és arra sincs lehetőség, hogy az egyik bejegyzett élettárs a partnerének a gyermekét örökbe fogadja. Ugyanakkor nő és férfi élettársi kapcsolata esetén apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni a kapcsolat bejegyzése előtt.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnik, ha az egyik élettárs meghal, az élettársak házasságot kötnek, vagy a két ember megszünteti a kapcsolatot. A megszűnéskor a házasság felbontására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az adatok szerint Európa szinte valamennyi államában évről évre egyre kevesebben kötnek házasságot. Magyarországon ma már minden harmadik új kapcsolat élettársi kapcsolatnak tekinthető, csaknem egymillióan élnek együtt így.
(|null)

  • kapcsolódó anyagok
POLGÁRI JOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
CSALÁDJOG
ORSZÁGHÁZ
JOGALKOTÁS