Játék-biztonság - Megállapodás kiskereskedőkkel és importőrökkel

2008.12.18. Jogi Fórum / Európai Bizottság

Meglena Kuneva, a fogyasztóvédelemért felelős európai biztos egy Brüsszelhez közeli játékboltban megállapodást ír alá a játék-kiskereskedők és -importőrök képviselőivel. A megállapodás a Bizottságnak a játékok biztonságának javítására irányuló szándékához kapcsolódik, amelyhez a játékipar összes szereplőjét be kívánja vonni.

A Kuneva biztos és az európai játék-kiskereskedőket és –importőröket tömörítő European Toy Retailers and Importers képviselőinek részvételével megrendezésre kerülő aláírási ceremóniára december 18-án, 11:30-kor a Rue Hendrik I Lei 16, Vilvoorde 1800 cím alatt található Dreamland játékboltban kerül sor. Az iparági képviselők (nevüket lásd lent) aláírásukkal számos tevékenységhez járulnak majd hozzá, amelyek fokozzák a játékok biztonságát, mint például a biztonsági szabványokkal kapcsolatos oktatás és képzés, különös tekintettel a piac alsó szegmensére, ahol a nem megfelelő játékok túlnyomó többsége található. A vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak való megfelelés biztosítására irányuló munkát kiskereskedői és importőri szinten fogják erősíteni. Egyértelmű biztonsági iránymutatásokat fognak kidolgozni az iparág egésze számára, hogy bemutassák, milyen rendszereket és eljárásokat lehet működtetni annak biztosítására, hogy a termékek eleget tegyenek az előírt szabványoknak. Az aláírók továbbá kötelezik magukat az Európai Bizottsággal, mint a többszereplős iparág egyik elemével folytatandó további együttműködésre annak érdekében, hogy előmozdítsák „a játékipar ellátási láncába épített biztonsági intézkedések” elnevezésű, bizottsági tényfeltáró küldetés keretében megfogalmazott ajánlások megvalósítását. Idén a Bizottság már aláírt egy hasonló megállapodást az európai játékgyártókat képviselő Toy Industries of Europe-pal.

Meglena Kuneva biztos a következőket nyilatkozta: „A karácsony közeledtével ismét eszünkbe jut, hogy az Európai Unióban milyen sok háztartás számára fontos, hogy a játékipar biztonságos, megbízható termékeket állítson elő. A gyermekek a legkiszolgáltatottabb fogyasztók, az ő jólétük biztosításának kérdésében nem lehetünk megalkuvók. A játékimportőrökkel és kiskereskedőkkel kötött megállapodás nagyon pozitív jele a játékok biztonsága iránti iparági elkötelezettségének, és minden bizonnyal segíteni fog az EU-ban eladott játékok biztonságának garantálása érdekében működtetett rendszer megerősítésében.”

Az ipar rendkívül fontos szerepet játszik az uniós termékbiztonság magas szintjének fenntartásában. Az uniós jog szerint a gyártóké, forgalmazóké, kiskereskedőké és az importőröké az elsődleges felelősség a forgalomba hozott termékek biztonságáért. A termékbiztonsággal kapcsolatban 2007 végén (sorozatos termékvisszahívásokat követően) elvégzett bizottsági felmérés rámutatott, hogy bár a jó hírnevű vállalkozások komoly erőfeszítéseket tesznek a termékek biztonsága érdekében, a veszélyes áruk, köztük a játékok, mégis utat találnak maguknak az EU piacaihoz.

Ez főként a piac alsó szegmensének hiányosságaira vezethető vissza, ahol a biztonsági eljárásokat nem követik szigorúan, vagy nem úgy tartják be azokat, ahogy kellene. Ezen felül a kisebb gazdasági szereplők (az európaiak és a kereskedelmi partnerek egyaránt) nehezebbnek találják a biztonsági elvárásoknak való megfelelést, többek között mert nem ismerik elég behatóan a szabályokat, kevesebb ezzel foglalkozó munkatársuk van, nem elég hatékonyak a minőségirányítási rendszereik, és kisebb ellenőrzést gyakorolnak a beszállítóik felett. Emiatt kulcsfontosságú, hogy az Európai Unióban működő kiskereskedők és importőrök részt vállaljanak a játékok biztonságról meghirdetett program előmozdításában, és a szükséges biztonsági intézkedések meghozatalában a legelemibb szinten.

A holnap aláírandó megállapodásban vállalt tevékenységek – így az igénylők számára nyújtott képzés és a világos biztonsági iránymutatások kidolgozása – hozzá fognak járulni a biztonsági szabványok szigorításához a játékgyártás és az ellátási lánc egészében, és segíteni fognak a nem biztonságos játékoknak az európai fogyasztóktól való távoltartásában. A Bizottság továbbra is szorosan együttműködik ezen érintettekkel, és figyelemmel kíséri a gazdasági szereplők tevékenységeit annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unióban a biztonsági szabványok lehető legmagasabb szintjét alkalmazzák. Az aláírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a sokszereplős környezetben folytatják a Bizottsággal megkezdett együttműködést és azon lesznek, hogy előmozdítsák „a játékipar ellátási láncába épített biztonsági intézkedések” elnevezésű, bizottsági tényfeltáró küldetés keretében megfogalmazott ajánlások megvalósítását.

A biztonsági megállapodást holnapi aláírói:

  • Richard Durieu az EuroCommerce képviseletében
  • Paul Skehan a European Retail Round Table képviseletében
  • Patrick Politze a European Promotional Products Association képviseletében
  • Helga Stübler a Toy Traders of Europe képviseletében.

További információkért látogasson el az alábbi honlapra:

http://ec.europa.eu/…index_en.htm

  • kapcsolódó anyagok
KERESKEDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ