Törvényi szinten szabályozzák a pénzforgalmat

2009.01. 6. Jogi Fórum / FEOSZ

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) előremutató lépésként értékeli, hogy a tervek szerint 2009. novemberétől hazánk törvényi szinten kívánja szabályozni a pénzforgalmi szolgáltatásokat és a pénzforgalmat. A törvénytervezet célja az Európai Unió területén a pénzforgalmi szolgáltatások egységes feltételrendszerének megvalósítása, egységes jogi keretbe foglalása, a pénzforgalom fejlődését akadályozó nemzeti határok felszámolása.

A törvénytervezet számos területen tartalmaz olyan szabályokat, amelyek - közvetve vagy közvetlenül - kedvezően befolyásolják az ügyfelek/fogyasztók jogainak érvényesítését. Részletesen tartalmazza az ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, amelyektől a fogyasztók és a mikrovállalkozások tekintetében eltérni nem lehet. A tájékoztatás módjára vonatkozóan követelményül állítja az egyértelműséget, a pontosságot, a közérthetőséget, a minimum tájékoztatási követelménynél az ingyenességet, valamint a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállam hivatalos nyelvének alkalmazását.

Igen fontos szabály, hogy bármely fizetési művelet teljesítésére csak akkor kerülhet sor, ha azt a fizető fél akár előzetesen, akár - a keretszerződésben meghatározott esetekben - utólagosan jóváhagyta.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ