Európai Bíróság - Nem lehet kibújni az államvizsga alól

2009.02. 2. BruxInfo

Nem jelent automatikus belépést egy tagállam valamely szabályozott foglalkozási ágának munkavállalói közé az, ha az adott tagállam elfogadja egy másik országnak az adott szakterületen kiállított valamilyen oklevelét – határozott január 29-én közzétett ítéletében az Európai Bíróság.

Az Európai Unió területén megvalósul a képesítések kölcsönös elismerése. Ez azt jelenti, hogy általános elvként érvényes: ha valakinek egy szabályozott foglalkozás végzéséhez szükséges végzettsége van, akkor más tagállamban is végezheti ezt a foglalkozást. A legalább hároméves felsőfokú szakoktatást és szakképzést lezáró oklevelek és bizonyítványok elismerésének általános rendszeréről szóló 89/48/EGK tanácsi irányelv ugyanis kimondja, hogy – bizonyos feltételek teljesítése esetén – ha egy szabályozott szakma megkezdését vagy gyakorlását a fogadó ország törvényei valamilyen oklevél megszerzésétől teszik függővé, akkor az illetékes hatóság a hiányos képesítésre való hivatkozással nem tagadhatja meg egy tagállam állampolgárától az adott foglalkozásnak a saját állampolgárával azonos feltételek szerinti megkezdésének vagy gyakorlásának jogát. Feltéve persze, hogy a kérelmező olyan oklevéllel rendelkezik, amely más tagállamban ahhoz szükséges, hogy annak területén az illető a foglalkozást megkezdhesse vagy gyakorolhassa, és ezt az oklevelet az egyik tagállamban megszerezte.

Olasz- és Spanyolországban a mérnöki szakma egyaránt szabályozott szakmának számít, vagyis gyakorlása szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséghez van kötve. További feltétel mindkét országban, hogy a mérnök be legyen jegyezve az illetékes szakmai kamara névjegyzékébe. Olaszországban ezen felül egy állami vizsgát is le kell tennie a jelentkezőnek, ha meg akarja szerezni a szakma gyakorlásához szükséges jogosítványt. Ilyen állami vizsgára Spanyolországban nincs szükség.

Egy olasz bíróság 2006-ban egy olyan ügyben fordult az Európai Bírósághoz, amely a két rendszer közti fenti különbség miatt keletkezett.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
MUNKAJOG
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
OKTATÁSÜGY