Ombudsman - A magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet

2009.03. 2. OBH

Nincs alkotmányos indoka annak, hogy az államkincstár megtagadja az anyasági támogatást arra hivatkozva, hogy bár az apa magyar állampolgár, az anya csak tartózkodási engedéllyel rendelkezik Magyarországon – fejtette ki az ombudsman egy panaszbeadvány nyomán. A magyar állampolgárok között az állampolgárság keletkezésének jogcíme alapján különbséget tenni nem lehet.

A Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága szerint a panaszos családja nem jogosult az anyasági támogatásra, mert az apa ugyan magyar állampolgár, a kérelmet előterjesztő anya azonban a szüléskor csak tartózkodási engedéllyel rendelkezett. Ezzel szemben Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kifejtette, hogy a törvény szerint magyar állampolgár gyermeke születésénél fogva magyar állampolgárrá válik, függetlenül attól, hogy a magyar állampolgárságot az apa és az anya, vagy csak egyikük révén szerezte.

A családnak nyújtott támogatásokkal az állam a család és a gyermekvállalás fontosságát ismeri el. Az anyasági támogatással az állam nem az anya szükségleteihez, hanem a gyermek megszületésével járó többletkiadásokhoz járul hozzá – tisztázta Szabó Máté. Az állampolgári jogok biztosa szerint az Államkincstár elutasító döntésével sértette a család védelmének alkotmányos előírását és a hátrányos megkülönböztetés - ugyancsak az Alkotmányban rögzített – tilalmát. Az ombudsman ezért a Magyar Államkincstár elnökéhez, a szociális és munkaügyi miniszterhez, a pénzügyminiszterhez valamint az igazságügyi és rendészeti miniszterhez fordult megoldásért.

A beadvány azt is kifogásolta, hogy az anya külföldi állampolgársága miatt a gyermek nem kaphat életkezdési támogatást Sopron önkormányzatától. Az önkormányzat rendelete szerint a támogatás annak a magyar állampolgárnak jár, akinek mindkét szülője soproni, vagyis akik a gyermek születését megelőzően Sopron város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeztek és életvitelszerűen Sopronban laknak. Tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldinek Magyarországon csak tartózkodási helye lehet, állandó lakhelye nem – indokolta véleményét az állampolgári jogok biztosa. Szabó Máté ezért az életkezdési támogatás megtagadásában nem látott alkotmányos visszásságot.

  • kapcsolódó anyagok
OMBUDSMAN
ÁLLAMPOLGÁRSÁG