ORTT - Kuncze Gábor Klubrádióban folytatott műsorvezetői tevékenységéről

2009.04.22. Jogi Fórum / ORTT

Az Országos Rádió és Televíziótestület hatósági ellenőrzést indított Kuncze Gábor SZDSZ-es parlamenti képviselő a Klubrádióban folytatott műsorvezetői tevékenysége kapcsán. A testület többsége végül úgy döntött nem indít közigazgatási hatósági eljárást Kuncze Gábor "Az ötös" című műsorszáma miatt.

Az ORTT azért indított hatósági ellenőrzést Kuncze Gábor, SZDSZ-es parlamenti képviselő a Klubrádióban heti rendszerességgel folytatott műsorvezetői tevékenysége kapcsán, mert felvetődött az Rttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltak ("A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoport nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.") sérelme.

A Testület többsége (Gyuricza Péter, Ladvánszky György és Timár János) 8/14-es szavazati aránnyal úgy döntött, hogy nem indít közigazgatási hatósági eljárást Kuncze Gábor szabaddemokrata parlamenti képviselő által a Klubrádión vezetett "Az ötös" című műsorszáma miatt.

Szalai Annamária testületi tag SzA-896/2009. számú Különvéleménye a Testület ügyrendje 8. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, a 402/2009. előterjesztés kapcsán hozott testületi döntéssel szemben:

A Testület hatósági ellenőrzést indított Kuncze Gábor, SZDSZ-es parlamenti képviselő a Klubrádióban heti rendszerességgel folytatott műsorvezetői tevékenysége kapcsán, mivel felvetődött az Rttv. 4. § (2) bekezdésében foglaltak ("A műsorszolgáltatásban közzétett műsorszámok összessége, illetőleg ezek bármely tartalom vagy műfaj szerinti csoportja nem állhat párt vagy politikai mozgalom, illetve ezek nézeteinek szolgálatában.") sérelme.

A vizsgálat tárgyát képező 2009. január 8-én, január 22-én és január 29-én sugárzott, „Az ötös" című műsorszám ellenőrzése eredményeként az Iroda döntési javaslatában indítványozta, hogy a Testület indítson közigazgatási eljárást a műsorszolgáltatóval szemben.

A Testület többsége (Gyuricza Péter, Ladvánszky György és Tímár János) 8/14-es szavazati aránnyal az Iroda döntési javaslatával szemben úgy döntött, hogy nem indít közigazgatási hatósági eljárást Kuncze Gábor szabaddemokrata parlamenti képviselő által a Klubrádión vezetett "Az ötös" című
műsorszámokban az Rttv. 4. § (2) bekezdésének valószínűsíthető sérelme miatt.

Véleményem szerint politikailag elfogult döntést hozott a Testület.

Mind a monitoring osztály által elkészített vizsgálati jelentés, mind a jogi osztály által megfogalmazott elokészítő anyag megállapíja, hogy a műsorban több szempontból is problémás volt Kuncze műsorvezetői jelenléte, illetőleg az ezzel kapcsolatos gyakori "szereptévesztése".

A vizsgálati jelentés a következőképpen fogalmaz: ,,Az ötös című műsorral szemben (.,.) több aggály is támasztható, (...) A három műsorszámból álló minta számos példát nyújtott arra, hogy egy aktív politikus riporterként történő foglalkoztatása a szerepkonfliktusok ideáltípusának tekinthető. (...) Egy, a rendszerváltás óta az SZDSZ-hez köthető, többször Pártelnöki funkciót is betöltő aktív politikus esetében e minőségétől elvonatkoztatni, illetve ezt a hallgatóktól elvárni merő illúzió. Megjegyzendő: Kuncze Gábor értelmezésünkben kísérletet sem tett arra, hogy neutrális szerepet szálljon meg, műsorvezetőként aktuálpolitikai kérdésekben sem rejtette véka alá a véleményét. A műsorvezető álláspontja rendre hasonlóságot mutatott a pártja által képviselt értékekkel, valamint az adott politikai kérdésben képviselt álláspontjával. Ezen kívül Kuneze Gábor minden lehetséges alkalmat megragadott arra, hogy pártját kedvező színben tüntesse fel. (...) Álláspontunk szerint értékelő magyarázatai a riporteri szereppel és a törvényi szabályozással is összeegyeztethetetlenek."

A fenti mondatok is bizonyítják, hogy a Testület többsége szakmailag hibás, politikailag pedig elfogult döntést hozott, amikor nem rendelte el a közigazgatási hatósági ellenőrzés lefolytatását a műsorszolgáltatóval szemben.

Budapest, 2009. április 21.

Szalai Annamária

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORTT