A fiatalkorúak és az előzetesen letartóztatottak fogvatartási körülményeinek vizsgálata – A miniszterek válasza az ombudsmannak

2009.05.18. Jogi Fórum / OBH

Az országgyűlési biztos 2008 augusztusi jelentésében felhívta a figyelmet a fiatalkorúak és az előzetesen letartóztatottak fogvatartásával kapcsolatos visszásságokra, egyebek között a túlzsúfolt és lerobbant állapotú zárkákra, az élelmezés és a tisztálkodás hiányosságaira, a túlterhelt és alulfizetett személyzetre.

Szabó Máté ombudsman a visszásságok orvoslására akkor ajánlásokat tett az érintett büntetés-végrehajtási intézetek igazgatóinak, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszternek, illetve a szociális és munkaügyi miniszternek.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatása szerint a fiatalkorúak törvényes fogva tartásának intézkedési terve elkészült, a végrehajtása nagyrészt megtörtént. A tököli és a szirmabesenyői bv. intézet túlzsúfoltsága is csökkent. Az élelmezéssel, a fürdéssel és - bántalmazás vagy annak gyanúja esetén - az ügyészség értesítésével kapcsolatos kezdeményezéseket az érintett bv. intézetek igazgatói elfogadták. A napi fürdés lehetőségét biztosítják. A szirmabesenyői intézet személyi állománya 2008 decemberében egy pszichológussal és egy neurológus szakorvossal egészült ki.

A miniszter egyetértett azzal az ombudsmani javaslattal, hogy – a javítóintézetekhez hasonlóan – jogszabályban kell rögzíteni a fiatalkorúak bv. intézetei személyi állományának létszámát, minden 20 főre egy nevelő, 50 fiatalkorúra egy pszichológus jutna. A miniszter elvben egyetértett azzal, hogy a fiatalkorúak előzetes letartóztatására ne a mostani gyakorlat szerinti megyei bv. intézetekben, hanem kizárólag javító intézetben, illetve fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében kerülhetne sor. Az elv megvalósítását azonban felelősen támogatni nem tudta. Álláspontja szerint ez akadályozná, hogy a büntetőeljárások ésszerű időn belül befejeződjenek. Az ombudsman álláspontja azonban az, hogy megfelelő szervezéssel megoldható lenne a büntetőeljárások lefolytatása.

A szociális és munkaügyi miniszter jelenleg nem tartotta indokoltnak újabb javítóintézet létrehozását, mert a meglévőket se használják ki teljesen, de közölte, hogy amennyiben hosszabb időszakon keresztül nagyobb igény mutatkozik rá, akkor megvizsgálják egy új intézmény létrehozásának a lehetőségét.

Az ombudsman ezek után továbbra is problémának tartja mind az előzetesházak telítettségét, mind a fiatalkorúak megyei bv. intézetekben való elhelyezését.

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
OMBUDSMAN