Mégsem törvényes a megállapodás

2009.06. 4. MTI

Fel kell bontania a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének (TMRSZ) a Jobbik Magyarországért Mozgalommal kötött együttműködési megállapodását, mert a szakszervezet elnökének és főtitkárának nem volt törvényes felhatalmazása az együttműködés aláírására - közölte a Legfőbb Ügyészség szóvivője az ügyészség álláspontját az MTI-vel szerdán.

Borbély Zoltán emlékeztetett arra: Bencze József országos rendőrfőkapitány törvényességi kérelemmel fordult a legfőbb ügyészhez a TMRSZ ügyében. A Legfőbb Ügyészség ez alapján vizsgálatot folytatott annak megállapítása érdekében, hogy a szakszervezet működése törvényes-e.


A Legfelsőbb Bíróság által kialakított jogalkalmazói gyakorlat szerint a társadalmi szervezet törvénysértésének megállapításához vizsgálni kell az egyesülési jogról szóló törvény, a társadalmi szervezet alapszabálya, valamint az egyéb szabályzatok rendelkezéseinek betartását.


A szóvivő elmondta: a TMRSZ alapszabályának 7. pontja szerint a szakszervezet célkitűzéseit önállóan, az állami, politikai és társadalmi szervezetektől függetlenül fogalmazza meg és váltja valóra. A szakszervezet 2004. augusztus 24-én hozott 5. számú határozattal elfogadott programjának 1. pontja értelmében az érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységet a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül, a Magyar Köztársaság alkotmányának, az egyesülésről szóló törvénynek, a hazai és nemzetközi szabályoknak és jogszabályoknak megfelelően, az alapszabályban foglaltak szerint végzi.


Az ügyészség közlése szerint a TMRSZ alapszabályában és programjában foglaltakkal szemben a szakszervezet elnöke és főtitkára 2009. május 18-án együttműködési megállapodást kötött a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőivel. A TMRSZ alapszabályát és programját a legfelsőbb döntési joggal rendelkező testület, a kongresszus alkotta meg.


Az alapszabály 7. pontjából és a program 1. pontjából kétséget kizáróan megállapítható, hogy a szakszervezet tevékenységét politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül, a hazai jogszabályoknak megfelelően kell, hogy megvalósítsa, ennek megfelelően a szervezet főtitkárának és elnökének a Jobbik Magyarországért Mozgalommal kötött együttműködési megállapodás aláírására nem volt törvényes felhatalmazása - áll az ügyészség által a szakszervezetnek küldött figyelmeztetésben.


A további jogszabálysértés elkerülése érdekében a Legfőbb Ügyészség ügyészi törvényességi felügyeleti jogkörben figyelmeztetést nyújtott be, továbbá felhívta a szakszervezet elnökét és főtitkárát a megállapodás felbontására.


A Legfőbb Ügyészség arról is tájékoztatta a szakszervezet vezetőit, hogy 30 napon belül kötelesek elbírálni a figyelmeztetést és meg kell tenniük a megfelelő intézkedést. Ha ennek nem tesznek eleget, az ügyész a törvényes állapot helyreállítása érdekében jogosult a bírósághoz keresetet benyújtani.


Borbély Zoltán közölte: a szakszervezet vezetői mellett az országos rendőrfőkapitányt is tájékoztatták a vizsgálat eredményéről.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYÉSZSÉG