Jelentős és érdekes ügyek - Az Európai Bíróság szeptemberi munkaprogramjából

2009.09.14. Jogi Fórum / Európai Közösségek Bírósága

A 2009. A szeptember 14-től szeptember 18-ig, valamint a szeptember 21-től szeptember 25-ig tartó munkaheteken többek között menekültügy, versenyjog, védjegybitorlás, valamint környezetvédelem kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A szeptember 14-től szeptember 18-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. szeptember 15., kedd

C-175/08 és C-176/08 & C-178/08 és C-179/08 Salahadin Abdulla és társai egyesített ügyek - Főtanácsnoki indítvány

[Iraki menekültek – Üldöztetés veszélyének megszűnése – Iraki biztonsági helyzet]

A jelen ügyek felperesei valamennyien iraki állampolgárok, akik 1997 és 2002 között Németországban kértek menedékjogot. Az esetek mindegyikében az érintett személyek az akkor kormányzó Baath párt részéről feléjük irányuló fenyegetésektől való félelmükben hagyták el Irakot. E fenyegetések kiváltó oka vagy az iraki ellenzéki csoportokkal való együttműködés vagy a Baath párt egyes tagjaival fennálló személyes ellentétek voltak. A kérelmezők menedékjogot nem kaptak, de menekültként Németországban maradhattak. Az iraki politikai helyzet megváltozását követően és a Baath párt uralmának megdőlése után az érintettek menekültként való elismerését a német hatóságok visszavonták. A hazájukba való visszatéréstől továbbra is tartó irakiak ezt követően a német bíróságokhoz fordultak azt állítva, hogy noha az őket eredetileg fenyegető veszélyek ma már nem állnak fenn, a bizonytalan iraki helyzet miatt azonban továbbra sem látják biztosítva a közel-keleti országban a biztonságukat. Az ügyben eljáró német bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a menekültekre vonatkozó közösségi szabályok alapján az érintett iraki állampolgárok milyen feltételek mellett tarthatják meg menekültstátuszukat.

Háttéranyagok

2009. szeptember 17., csütörtök

C-441/07 P Bizottság kontra Alrosa - Főtanácsnoki indítvány

[Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – De Beers – Gyémántok – Fellebbezés]

2007 júliusában meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság megsemmisítette a Bizottság azon határozatát, amellyel a brüsszeli szerv elfogadta a De Beers gyémántipari vállalkozás azon kötelezettségvállalását, hogy fokozatosan beszünteti az orosz Alrosa társaságtól történő nyersgyémánt-vásárlást. A Bizottság fellebbezést nyújtott be az Európai Bírósághoz az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen.

Háttéranyagok

Elsőfokú Bíróság

2009. szeptember 17., csütörtök

T-138/07 Schindler Holding és társai kontra Bizottság - Tárgyalás

[Kartell – Liftek és mozgólépcsők piaca – 992 millió eurós megabírság]

A Nyugat-Európát behálózó liftkartell ügyében az e hónap elején megindult tárgyalássorozat következő felvonása, a ThyssenKrupp után most a Schindler részvételével.

A Bizottság hozzá beérkezett bejelentések után 2004 elején vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a liftek és mozgólépcsők nyugat-európai piacán valódi verseny folyik-e. A vizsgálat eredményeképpen a brüsszeli szerv egy óriáskartell létezésére bukkant az említett termékek beépítésének és karbantartásának belgiumi, hollandiai, luxembourgi és német piacán, amelyben a KONE, az Otis, a Schindler és a ThyssenKrupp cégek vettek részt. E vállalkozások felosztották egymás között a piacot és összehangolták termékeik és szolgáltatásaik árazását. 2007. február 21-én meghozott határozatában a Bizottság a kartell tényének megállapítása és a versenykorlátozó magatartás folytatásától való eltiltás mellett hatalmas, összesen mintegy 992 millió euró összegű versenybírságot szabott ki a négy cégre (ThyssenKrupp: 480 millió, Otis: 225 millió, Schindler: 144 millió és KONE: 142 millió euró). A cégek mindegyike keresetet indított a Bizottság ellen az Elsőfokú Bíróság előtt, az uniós szerv határozatának megsemmisítését és/vagy a kiszabott bírság összegének csökkentését kérve.

Háttéranyagok

A szeptember 21-től szeptember 25-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. szeptember 22., kedd

C-236/08 – C-238/08 Google France és Google egyesített ügyek - Főtanácsnoki indítvány

[Internetes keresőprogramok – Fizetett keresési találatok – Védjegybitorlás]

A Google cég az Adwords elnevezésű szolgáltatást kínálja a hirdetőknek, amely kulcsszavak lefoglalásával lehetővé teszi számukra, hogy az e szavak és az internethasználó által a Google keresőprogramba beírt szavak közötti egyezés esetén webhelyük adatait kiemelten tüntessék fel az internetes keresés eredményei mellett a szponzorált linkek rovatban (általában a keresés eredményeit megjelenítő lap jobb oldalán). Az ilyen szolgáltatás keretében ugyan a kulcsszót a felhasználó választja ki, azonban a Google a felhasználó rendelkezésére bocsátja a „kulcsszóválasztó” elnevezésű eszközt, amelynek célja, hogy elősegítse a megfelelő kulcsszavak kiválasztását a webhelyén ismertetett tevékenységre vonatkozóan.

Franciaországban több cég (pl. Louis Vuitton) is bírósági eljárást indított a Google ellen, mivel annak keresőprogramja használatakor a védjegyeiket képező szavakra történt kereséskor a szponzorált linkek rovatban olyan webhelyek hirdetései jelennek meg, amelyek a versenytársak termékeit vagy hamisított árukat kínálnak. Az érintett cégek azt állítják, hogy a fenti helyzet lehetővé tételével a Google védjegybitorlást követett el.

Az ügyekben eljáró francia semmítőszék azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a védjegyjogosultak a közösségi védjegyjogszabályok alapján felléphetnek-e a Google-lal szemben annak ellenére, hogy az internetes cég csak közvetítőként, tehát nem saját áruinak és szolgáltatásainak megjelölésére használja a kérdéses védjegyeket. Az is eldöntésre vár, hogy a Google-nak a kulcsszavak rendelkezésre bocsátásakor szisztematikusan ellenőriznie kell-e, hogy azok nem egyeznek-e meg valamely védjeggyel, vagy csak akkor köteles a jogosulatlan használatot megakadályozni, ha a védjegyjogosult tájékoztatta a hirdető által elkövetett védjegybitorlás tényéről.

Háttéranyagok
Háttéranyagok
Háttéranyagok

2009. szeptember 24., csütörtök

C-125/07 P Erste Bank der österreichischen Sparkassen kontra Bizottság, C-133/07 P Raiffeisen Zentralbank Österreich kontra Bizottság, C-135/07 P Bank Austria Creditanstalt kontra Bizottság és C-137/07 P Österreichische Volksbanken kontra Bizottság egyesített ügyek - Ítélethirdetés

[Versenykorlátozó megállapodások az osztrák bankpiacon – Lombard club – 124,26 millió eurós versenybírság – Fellebbezés]

A Bizottság 2002. június 11-én határozatot hozott, amelyben megállapította, hogy a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, a Bank Austria Creditanstalt AG, a Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, az Österreichische Postsparkasse AG, az Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, az Österreichische Volksbanken-AG, valamint a Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG megsértették az EK-Szerződés kartelltilalmi rendelkezéseit, mivel rendszeres találkozókon az árak, díjak és a marketingstratégia tekintetében megállapodásokat kötöttek és magatartási szabályokat állapítottak meg annak érdekében, hogy az osztrák bankpiacon korlátozzák a versenyt. E bankkartell az e bankok által a lakossági és üzleti ügyfeleiknek kínált termékek és szolgáltatások teljes körére kiterjedt, a betéti és hitelkamatoktól kezdve a díjakig és költségekig. A Bizottság összesen 124,26 millió euró értékben szabott ki versenybírságot az érintett bankokra, amelyek az Elsőfokú Bíróságtól a bírságot kiszabó határozat megsemmisítését, vagy legalább a bírság összegének csökkentését kérték. 2006. december 14-én meghozott ítéletében az Elsőfokú Bíróság nagyrészt megerősítette a Bizottság határozatát, egyedül az Österreichische Postsparkasse AG-re kiszabott versenybírság összegét csökkentette 7,59 millió euróról 3,795 millió euróra. A jelen ügy felperesei az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen fellebbezést nyújtottak be az Európai Bírósághoz.

Bot főtanácsnok 2009. március 26-án megtett indítványában az Elsőfokú Bíróság ítéletének részleges hatályon kívül helyezését és a bankokra kiszabott bírságok összegének csökkentését javasolta az Európai Bíróságnak.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. március 26.

Elsőfokú Bíróság

2009. szeptember 23., szerda

T-183/07 Lengyelország kontra Bizottság - Ítélethirdetés

[Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztása – A 2008-2012-es időszakra vonatkozó széndioxid-kibocsátási határértékek]

Lengyelország az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztására vonatkozó nemzeti kiosztási tervről szóló bizottsági határozatot támadja az Elsőfokú Bíróság előtt. A Bizottság ugyanis csökkentette a kibocsátási egységek nemzeti kiosztási tervében Lengyelország által a 2008-2012-es időszakra javasolt széndioxid-kibocsátási határértékeket. E határértékeknek azért van fontos szerepük, mivel a tagállamok ezek keretein belül oszthatják ki a területükön működő egyes gazdasági szereplők között az említett időszakban az e gazdasági szereplők által kibocsátható széndioxid-mennyiséget. Hasonló okok miatt Magyarország, Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia és Szlovákia is beperelte a Bizottságot. Szlovákia időközben visszavonta a keresetét.

Háttéranyagok

T-263/07 Észtország kontra Bizottság - Ítélethirdetés

[Üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztása – A 2008-2012-es időszakra vonatkozó széndioxid-kibocsátási határértékek]

Észtország az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kiosztására vonatkozó nemzeti kiosztási tervről szóló bizottsági határozatot támadja az Elsőfokú Bíróság előtt. A Bizottság ugyanis csökkentette a kibocsátási egységek nemzeti kiosztási tervében Észtország által a 2008-2012-es időszakra javasolt széndioxid-kibocsátási határértékeket.

Háttéranyagok

Ellenkező értesítés hiányában a feltüntetett eljárási cselekmények mindig 9.30 órakor kezdődnek. A sajtóközlemények valamennyi elkészült nyelvi változata elérhető az Európai Bíróság honlapján.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
VERSENYJOG
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA
VÉDJEGY
MIGRÁCIÓ