Kötelező a kőolaj-tartalékolás - Elfogadta a Tanács a kőolajkészletezési irányelvet

2009.09.16. BruxInfo

Az általános ügyek tanácsa hétfőn elfogadta azt az irányelvet, amely minimálisan kötelező készletek felhalmozását írja elő nyersolajból és kőolajtermékekből a tagállamoknak. A kormányok képviselői ezzel párhuzamosan hosszas vitát folytattak az energiaellátás biztonságát érintő kérdésekről.

Az általános ügyek tanácsa hétfőn további vita nélkül elfogadta a nyersolaj és a kőolajtermékek készletezéséről szóló irányelvet. A jogszabály értelmében a tagállamoknak 2012. december 31-ig biztosítaniuk kell, hogy az EU területén rendelkezésre álló teljes kőolajkészlet kilencven napnyi átlagos napi nettó behozatal mennyiségének vagy hatvanegy napnyi átlagos belföldi napi fogyasztás mennyiségének feleljen meg, értelemszerűen a nagyobb számnak a kettő közül.

A direktíva emellett arra kötelezi a tagállamokat, hogy legalább harminc napra elegendő készletet vagy készletezési kötelezettségüknek legalább a harmadát finomított termékek formájában tartalékolják. Az irányelv különleges készletek önkéntes alapon történő létrehozását is javasolja.

A szöveg értelmében a tagállamoknak havi rendszerességgel kell adatokat szolgáltatniuk a Bizottságnak a saját területükön fenntartott kereskedelmi kőolajkészletekről. A Bizottság ennek alapján havonta statisztikai kimutatást készít majd az EU területén rendelkezésre álló kereskedelmi készletekről.

A régi előírásokat korszerűbbé tévő új jogszabály az EU stratégiai olajkészletek felszabadítására vonatkozó belső szabályait is jobban összhangba hozza a Nemzetközi Energiaügynökség standardjaival. A módosított irányelv legfőbb célja, hogy javítsa az uniós kőolajkészletezés jelenleg érvényes mechanizmusait.

A szakminiszterek a tanácsülésen részletesen megvitatták azokat az intézkedéseket, amelyek rövid-, közép- és hosszabb távon az uniós energiaellátás biztonságának javítására hivatottak. A vita alapjául egy a svéd elnökség által készített 4 oldalas dokumentum szolgált, amely leltárt készített az eddigi lépésekről, a gazdaságélénkítési terv keretében támogatandó energiaprojektek állásától kezdve (a tagállamok által benyújtott projekteket jelenleg tanulmányozza a Bizottság) a földgázellátás biztonságának javításán át egy esetleges újabb gázellátási válság megelőzéséig, illetve szükség esetén kezeléséig.

Ezzel kapcsolatban a Bizottság felé igényként merült fel, hogy dolgozza ki pontról-pontra azokat a lépéseket, amelyeket egy gázellátási krízis esetén az EU területén foganatosítani kell. Több küldöttség aggodalmának adott hangot Ukrajna azon szándéka miatt, hogy felemelje a területén áthaladó orosz gázszállítások tranzitdíját. Az energiabiztonság egyike lesz az október végén összeülő Európai Tanács elé kerülő témáknak.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ
ENERGETIKA