A közoktatásról szóló törvény rendelkezik a diákok közösségben való megjelenéséről

2009.10. 5. Jogi Fórum / Magyarország.hu

A közösségben való megjelenés szabályozható az iskolai és a kollégiumi házirendben, mivel a közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján a tanulói jogok gyakorlásának kérdéseit ebben a szabályzatban meg lehet határozni.

Az elmúlt napokban több újság is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy jogában áll-e az iskolának és a kollégiumnak bármilyen módon szabályozni a tanulói öltözködés, ruhaviselet, megjelenés kérdéseit.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint a ruházkodás, a hajviselet a közösségben való megjelenés alkalmas arra, hogy valaki kifejezze véleményét. A tanulót megilleti a véleménynyilvánítás joga, azonban ezzel a jogával az emberi méltóság tiszteletben tartásával élhet. A tanulót megilleti az a jog is, hogy valamely meggyőződését kifejezésre juttassa, azonban e jogával oly módon élhet, hogy nem sértheti másoknak a hasonló jogát.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
OKTATÁSÜGY